ponedeljak, 23. novembar 2020.

Partnerstvom do rezultata

Objavljeno: 19.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

asssSudeći po nekim, do sada, sprovedenim istraživanjima obim a posebno kvalitet javnih usluga koje se finansiraju novcem iz budžeta Republike i  drugih nivoa vlasti, je  nedovoljan. U te usluge spadaju i one vezane za obezbeđivanje energije za zagrevanje javnih objekata. Na  (ne) kvalitet ovih usluga utiču brojni faktori  a nedavno realizovani projekat „Štedimo energiju-Štedimo novac“  UG „ Novi Put “ na teritoriji grada Kraljeva  koji su podržali grad  Kraljevo i  Ministarstvo poljoprivrede i  zaštite životne sredine je , sprovedenim istraživanjima , potvrdio brojne  neracionalnosti i neefikasnosti  u zagrevanju javnih objekata. Tako se , recimo, potrošnja toplotne energije za zagrevanje poslovnog prostora kreće od 50 Kwh/m2  dо 300 Kwh/m2 .Тo praktično znači da se jedinačni troškovi zagrevanja poslovnog prostora kreću od 900 din/m2 do 2900 din/m2.Razlika od preko tri puta ukazuje na neminovnost hitnog postupanja u cilju smanjenja potrošnje toplotne enrgije rehabilitacijom  objekata i svim drugim merama. Ovaj i drugi primeri koji ukazuju na nisko rangirane prioritete  koje pitanja energetske efikasnosti imaju u radu lokalne samouprave svoju potvrdu dobijaju i  letimičnim uvidom u budžet grada i finasijske planove ustanova i javnih preduzeća. Odluka da se ,u tim preduzećima i ustanovama , investira u energetsku efikasnost , na teritorij grada Kraljeva, ima manje nego prstiju na jednoj ruci a njihov izostanak direktno utiče na visinu sredstava koja ćemo , u narednim godinama, izdvajati kroz javne nabavke za nabavku energenata.Time se nastavlja vrzino kolo neracionalnog ponašanja koje , bez sumnje , za konačno ishodište ima dalje ekonomsko stagniranje grada. Stoga je hvale vredan potez grada da  preko  svog Odseka za zaštitu životne sredine podrži  projektne aktivnosti nevladinog sektora i usmeri ih na pitanja jačanja energetske efikasnosti.Nevladin sektor kao indirektni korisnik budžeta je u hijerarhiskoj strukturi učesnika u budžetskom ciklusu na samom dnu budžetskih odobrenja ali je među prvima kada su u pitanju inicijative za efikasnije , racionalnije korišćenje javnih sredstava.Bilo bi jako dobro da  i Skupština lokalne samouprave(grada) koja je na samom vrhu donošenja budžeta u svoj plan rada uvrsti i inicijative koje stižu iz nevladinog sektora.Time bi na pravi način afirmisala princip partnerstva organa javnih vlasti, ekonomskih i socijalnih partnera te organizacija koje predstavljaju civilno društvo što je, inače,  jedan od temeljnih principa vrednosti evropske politike.Pitanja energetske efikasnosti se nameću kao nešto što bi hitno trebalo uvrstiti  planove rada Skupštine grada jer bi se menjanjem stanja u ovoj oblasti za kratko vreme osetili , brojni, pozitivni, efekti.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2208

Komentari su zatvoreni.