sreda, 27. januar 2021.

Možemo li i koliko da poboljšamo kvalitet životne sredine na putu ka članstvu u EU?

Objavljeno: 07.09.2018. | autor: KV Novosti -on line

Danas je na Rudnu kod Kraljeva, u Regionalnom centru za obuku pripadnika Civilne zaštite, održana treća sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština na kojoj je državni sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivan Karić upoznao priisutne sa napretkom Srbije u pripremi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Komentari Evropske komisije na nacrt Pregovaračke pozicije za poglavlje 27 su pristigli pre mesec dana a kraj godine je rok za dostavu novog nacrta Pregovaračke pozicije.

U toku su aktivnosti u okviru sektorskih radnih grupa, jer je naša Pregovaračka radna grupa za poglavlje 27, kojom predsedava Ivan Karić, organizovana na sektorskom principu i pokriva oblasti , hoorizontalnog zakonodavstva, kvaliteta vazduhaupravljanja otpadom, kvaliteta voda, zaštite prirode, kontrole industrijskog zagađenja, hemikalija, zaštite od buke, klimatskih promena i civilne zaštite.

Sasvim je jasno da su pred nama u Srbiji brojni, obimni i složeni poslovi na unapređenju kvaliteta životne sredine za koje, prema procenama koje su se čule danas na Rudnu, možemo da očekujemo od Evropske unije oko 100 milina evra godišnje u periodu od 2021. do 2024. godine da bi nivo očekivanih sredstava od datuma pristupanja Evropskoj uniji porastao na 360 miliona evra godišnje.

O tome koliko su to značajna sredstva dovoljno govori i podatak da obim svih do sada dobijenih sredstava od EU za ove namene ne prelazi 100 miliona evra.

Ono što je i danas potvrđeno na sastanku na Rudnu je činjenica da će većina aktivnosti usmerenih na unapređenje kvaliteta životne sredine dešavati na lokanom nivou ali da je velika upitanost oko kadrovskih i materijalnih kapaciteta lokalnih samouprava i njihovih javnih uprva za sprovođenje tih aktivnosti.

Na današnjoj sednici članovi Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština su upoznati i sa primenom novih odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi koje omogućavaju osnivanje Uprave za vanredne situacije na regionalnom nivou.

Nova zakonska rešenja, po rečima Darka Drndića menadžera za Civilnu zaštitu SKGO, rezultat su inicjative pokrenute iz Kraljeva i Uba, uz podršku SKGO, i rezultat su dvogodišnjih aktivnosti ispoljenih kroz udruživanje opština i gradova u funkcionalne asocijacije na nivou rečnih slivova koje omogućavaju integrisanje skromnih kadrovskih i materijalnih kapaciteta lokalnih samouprava za efikasnije postupanje u vanrednim situacijama i njihovo veće angažovanje u raznim preventivnim aktivnostima.

 

 

 

 

 

 

Antrfile

15 septembar-Svetski dan čišćenja

Ove godine, najveća globalna akcija čišćenja pod nazivom Svetski dan čišćenja 2018 (World Cleanup Day 2018) održaće se 15. septembra u preko 150 zemalja sveta, uključujući i Srbiju Na današnjem sastanku na Rudnu, nacionalni koordinator akcije „Let’s do it“(Uradimo to!) Dušan Jakovljević je članovima Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština uputio apel da daju podršku ovoj akciji uključivanjem svih resursa lokalnih samouprava ovom pokretu civilnog društva usmernom primarno ka mapiranji i uklanjanju divljih deponija i drugog, nezakonitog,otpada.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 814

Komentari su zatvoreni.