petak, 28. januar 2022.

Može li grad pomoći „ Agensu“ da reši problem grejanja ?

Objavljeno: 17.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

 

agens ASpecijalna bolnica „Agens“ u Mataruškoj Banji je „svetla tačka“ u ovom devastiranom i zapuštenom banjskom mestu nadomak Kraljeva. Sa svojim visoko stručnim kadrom i medicinskom opremom ,uz pomoć blagotvornog dejstva mineralne vode ova ustanova pruža usluge u lečenju koštano zglobnog sistema , reumatskih oboljenja, neuroloških bolesti , stanja nakon moždanih udara, periferne pareze i paralize,  ginekoliških bolesti kao i priprema za vantelesnu oplodnju pacijentkinje. Objekat sagrađen još 1976 godine raspolaže sa 230 postelja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama i apartmanima.Posle dogradnji i rekonstrukcija „Agens“ se prostire na površini od 5500 metara kvadratnih pa je zagrevanje ovog prostora jedan od većih problema u tekućem poslovanju koji može da utiče na zadovoljstvo korisnika njegovih usluga. Iako je kotlarnica u ovom objektu rekonstruisana 2012 godine ona  i dalje troši 93 tone  lož ulja godišnje, za šta  se tokom jedne godine izdvaja bezmalo 100.000 eura.Ne manji problem  je  i ugljen dioksid koji nastaje kao nus produkt tokom sagorevanja čije prisustvo itekako narušava imdž banje kao oaze zelenila na obali Ibra.Bilo je ranije , a i sada, razmišljanja da se problem grejanja rešava korišćenjem toplotne energije termomineralne vode čija je temperatura između 48 i 52 stepena. Problem je ,međutim u velikoj koncentraciji sumpora od čak 127 miligrama po litru što stvara određene tehnološke probleme i dodatno povećava troškove eventualnog grejanja  sistemom toplotnih pumpi.I dok se ne stvore tehnološki i materijalni uslovi za konačno rešenje grejanja „Agensa“ uz pomoć tople, termo-mineralne, vode valja razmišljati u hitnom prelasku na neke druge energente poput,recimo, peleta.Analiza koju je,nedavno,za potrebe grada sačinilo UG „Zeleni Navigator“ jasno ukazuje da rešenje,za jedan duži vremenski preiod,treba tražiti u tom pravcu.  U toj anallizi se kaže da je ,u „Agensu“ zamenom lož ulja peletom moguća ušteda na godišnjem nivou od čak 6,5 miliona dinara ili  blizu polovine od ukupne sume koja se ,sada, izdvaja za grejanje u jednoj godini.Ovakva ušteda omogućava da se kompletna investicija otplati u roku od dve i po godine i što je ,u ovom slučaju, najvažnije drastično smanji emisija ugljen dioksida.I baš zbog tog efekta je neophodno da se i grad Kraljevo uključi i pomogne da se ovaj problem reši iako je „Agens“ u izvesnom smislu , delimično, upućen na tržište kao poslovni subjekt a , delimično, na republiku kao osnivača.Mogući pravac razrešenja ovih problema na zadovoljstvo svih je javno-privatno partnerstvo sa proizvođačima kotlova i pelete sa teritorije grada Kraljeva. To bi omogućilo da grad Kraljevo , za ove namene ne izdvaja dodatna sredstva već samo da se javi kao garant a da se sve otplati, u dogovrenom roku, od ostvarenih ušteda na razlikama u ceni lož-ulja i peleta. A ta razlika je više nego očigledna čak i sada kad je cena nafte , pa dakle i lož-ulja, na  minimumu posmatrano u nekoliko zadnjih decenija.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2605

Komentari su zatvoreni.