subota, 26. septembar 2020.

Moja profesionalna i građanska dužnost je da štitim Ustav

Objavljeno: 11.05.2020. | autor: KV Novosti -on line

Iako nije prva , a ni jedina , inicijativa  Ivana Petrovića zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva da se preispita   ustavnost i zakonitost akta kojim je u Srbiji uvedeno vanredno stanje je privukla pažnju javnosti i medija jer je to , ipak, prva inicijativa sa takvim zahtevom Ustavnom sudu koja dolazi od nosioca neke javne funkcije u našem državnom sistemu.

To je , uz činjenicu da je svojim dosadašnjim javnim delovanjem često izazivao kontraverzna mišljena u Kraljevu, i bio povod da zamolimo Ivana Petrovića zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva za pojašnjenje njegove inicijative.

Da li je vaša inicijativa za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti uvođenja vanrednog stanja koju ste podneli Ustavnom sudu  inicijativa diplomiranog pravnika Ivana Petrovića iz Kraljeva  ili zamenika  Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva ?

Ivan Petrović,Zamenik Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva

– Kao što je već objavljeno Inicijativa je podneta u potpisu zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva. Nadležnost za podnošenje Inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti akta  je propisana Ustavom, gde svaki građanin ima pravo da podnese inicijativu, to moja građanska dužnost da štitim Ustav, dužnost koja još veću ima veličinu kao diplomiranom pravniku, a da ne pominjem za službu u kojoj obavljam poslove zamenika Lokalnog ombudsmana koji štiti prava građana.

Odluke kojim je uvedeno vanredno stanje  su nesumnjivo neustavne i nezakonite, jer se pandemija ili epidemija zaraznih bolesti po izričitoj zakonskoj osnovi ( Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)) smatra elementarnom nepogodom, zbog koje se proglašava vanredna situacija, a ne vanredno stanje.

Obrazloženje donosioca Odluke o vanrednom stanju da je nemogućnost sastajanja Narodne skupštine onemogućeno na osnovu Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, br. 39/2020, u daljem tekstu – Naredba), koja je doneta 21. marta 2020. godine, ne može smatrati ustavnopravno valjanim razlogom za nesastajanje Narodne skupštine.

 Nikakva naredba ili kakav drugi podzakonski akt ne mogu sprečiti Narodnu skupštinu, da se sastane zbog proglašenja vanrednog stanja. Naime, Naredba je doneta šest dana posle donošenje Odluke o vanrednom stanju, tako da je neopravdano i neosnovano se pozivati na takvo obrzloženje. Odluka o vanrednom stanju se morala potvrditi u roku od 48 časova,  najkasnije do 17. marta 2020.godine, od strane Narodne skupštine.

Na isti način je Narodna skupština imala ustavnu i zakonsku dužnost da potvrdi Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020), na predlog Vlade, koja je donela uz supotpis predsednika Republike dana 16. Marta 2020. godine, a kojom se odstupa od ljudskih i manjinskih prava, najkasnije do 18. Marta 2020. godine.

Dana 28. aprila 2020. godine, održana je prva sednica Narodne skupštine za vreme vanrednog stanja, gde je na dnevnom redu bio Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, koji je podnela samo Vlada, bez predloga predsednika Republike Srbije, što je u suprotnosti sa Zakonom o odbrani.“

Ivan Petrović nam nije decidno odgovorio na pitanje  o tome da li se o ovom svom činu konsultovao sa Lokanim ombudsmanom grada  Kraljeva  Ksenijom Gočanin koja je , kako saznajemo na porodiljskom bolovanju.

Ivan Petrović je , lokalnoj javnosti poznat i kao predsednik Gradske izborne komisije 2016 godine koji je , po okončanju izbora, bio prinuđen da javno  objašnjava iznose visokih naknada članovima tog tela koje su se znatno razlikovale od visine naknada u drugim gradovima slične veličine.

U fokusu javnosti našao se i janura 2018 godine kada je , odlukom Načenice  Gradske uprave smenjen sa radnog mesta Savetnika za zaštitu prava pacijenata u Gradskoj upravi u Kraljevu a da mu je uz to ,bez  njegovog znanja , odmah po novogodišnjim praznicima,zamenjena brava na kancelariji pa je , jedno vreme proveo radeći u hodniku zgrade Skupštine grada.

Na funkciju Zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kraljeva izabran je Odlukom Skupštine grada Kraljeva 22.jula 2019 godine.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 411

Komentari su zatvoreni.