utorak, 16. april 2024.

MOGU LI RESURSI DA (DO)PUNE BUDžET GRADA KRALjEVA?

Objavljeno: 07.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

naslovna2Od brojnih značenja reči resurs (francuskog porekla-ressource) za predmet ovog projekta najbliže je ono koje govori da je to izvor (privrede) iz koga se dobijaju sirovine.
Jako je važno da na samom početku bavljenja temom ukazivanja na mogućnosti povećanja prihoda budžeta grada Kraljeva i iz drugih izvora, osim trenutno postojećih, definišemo značenje termina koji će se vrlo često koristiti pri obradi teme. Jer, svedoci smo, da se u novije vreme, termin resurs koristi i da označi ljudske – kadrovske potencijale neke organizacije ili zajednice.

Pogledajte dokumentaciju u PDF-u

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2615

Komentari su zatvoreni.