Wednesday, 17. August 2022.

Mladi u fokusu aktivnih politika ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Objavljeno: 10.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , na Zlatiboru, počeo 3. Forum o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope čiji je domaćin Mreža za ruralni razvoj Srbije, kao nosilac projekta „Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“, ALTER koga podržava Evropska unija.

Učesnici 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope

U fokusu skupa na Zlatiboru je politika podrške mladima u ruralnim područjima zemalja Zapadnog Balkana ( Srbija ,Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Republika Severna Makedonija , Crna Gora) i Turske. Posebno će biti razgovora o mogućim modelima ekonomskih aktivnosti mladih u ruralnim područjima u funkciji izgradnje stimulativnog okruženja. Razgovaraće se  o ulozi organizacija civilnog društva u jačanju aktivizma mladih i podršci njihovim ekonomskim aktivnostima u ruralnim područjima.

Kroz dosadašnje,višegodišnje, projektne aktivnosti  Alter-a do sada je obrađeno niz tema kojima se promoviše saradnja između državnih institucija ,nauke, civilnog društva i građana u ruralnim područjima Zapadnog Balkana i Turske u funkciji jačanja njihovih kapaciteta i sposobnosti za neminovno suočenje i tržišnu utakmicu   sa uspešnim proizvođačima poljoprivrednih i drugih proizvoda iz ruralnih krajeva zemalja Evropske unije koje,decenijam unazad, sprovode aktivne politike podrške razvoja svojih ruralnih krajeva.

Dragan Roganović ,projekt menadžer „Alter“-a i direktor Mreže za ruralni razvoj Srbije

Akteri procesa ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana i Turske su ,kroz segment  aktivnosti projekta Alter , upoznati sa „Leader  inicijativom“ , modelom integrisanja aktivnosti svih aktera ruralnog razvoja koji stimuliše njihovo jedinstvo i jednakost u kreiranju javnih politika ruralnog razvoja.Leader  je nastao krajem osamdesetih godina prošlog veka u Francuskoji i on  se , još od početka dvedesetih godina prošlog veka, uspešno implementira kao efikasni alat ruralnog razvoja u zemljama Evropske unije.

Pored Mreža za ruralni razvoj Srbije u realizaciju  projekta Alter uključene su i Fondacija za razvoj Turske,Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosne i Hercegovine,Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije i Mreža organizacije za ruralni razvoj Kosova.U sprovođenej projektnih aktivnosti uključene su ,kao predstavnici Evropske mreže „PREPARE“ ,Ruralni forum Letonije i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Na Zlatibor je pristiglo  pedset učesnika 3. Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope a njih su, u ime domaćina pozdravili  Dragan Roganović , predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije i menadžer projekta Alter , Miona Ilić iz Sektora za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i predstavnik opštine Čajetina.

Miona Ilić,savetnik u Sektoru za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Dana su,učesnicima Foruma, iskustva Severne Makedonije i Turske  u podršci  razvoju ruralnih krajeva kroz razvoj ekonomije  a pre svega poljoprivrede i turizma, preneli  Boban Ilić  , generalni sekretar Stalne radne grupe za ruralini razvoj Jugoistočne Evrope i Fatos Mustafa zamenik sekretara Regionalne kancelarije za mlade Turske.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 635

Komentari su zatvoreni.