ponedeljak, 30. novembar 2020.

Mediji i javnost – Borci sa „prve linije fronta“ za zdravu životnu sredinu !

Objavljeno: 30.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je, u Vrnjačkoj Banji, počeo sa radom dvodnevni seminar „Lokalni mediji i zaštita životne sredine u lokalnim samoupravama“ koga, za za novinare iz medija sa teritorije Raškog upravnog okruga, organizuje Udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Polaznicima su se, na početku rada, obratili Biljana Filipović-Đušić, pomoćnica Ministra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i evropske integracij, Zoran Nikolić, predsednik Upravnog odbora udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ i Dane Stanojčić, zamenik predsednika Skupštine opštine Vrnjačka Banja.

Obraćajući se polaznicma i gostima na seminaru Biljana Filipović-Đušić je, između ostalog, rekla i: „Ministarstvo zaštite životne sredine smatra jako važnim da javnost i mediji budu još više uključeni u sve aktivnosti u sektoru zaštite životne sredine pre svega na lokalnom a svakako i nacionalnom nivo. Zato će, Minstarstvo zaštite životne sredine, uskoro, organizovat obuke, slične ovoj vašoj današnjoj, za novinare iz medija na nacionalnom nivou“.

„Biti novinar, danas, posebno u lokalnim medijima, teže je nego ikada ranije iz mnogih, a primarno iz materijalnih, razloga. Redakcije tih medija, mahom sa malim brojem novinara, ne mogu sebi dozvoliti luksuz uskih specijalizacija i zaduženja samo za jedan sektor koji novinar prati-pokriva. Na drugoj strani obilje informacija i događaja u svim oblastima, a posebno u širokom spektru zašite životne sredine, sve više traže specijalizovana znanja za aktivnu i adekvatnu borbu za zdravu životnu sredinu od svih aktera te borbe. A javnost i mediji su ako ne ključni ono, sigurno je, borci sa „prve linije fronta“ za zdravu životnu sredinu posebno u malim zajednicama kakve su, mahom, naše lokalne samouprave. Zato je jako važno što je Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo, i podržalo, projekat „Kraljevačkog razvojnog centra“ kao naum da se novinari medija sa teritorije Raškog upravnog okruga „naoružaju“ novim infomacijama koje će dobiti od najkompetentnijih sagovornika iz državnih institucija, civilnog sektora i kolega sa višedecenijskim iskustvom. Veliko hvala i Goranu Trivanu, Ministru zaštite životne sredine koji je, na startu ohrabrio i podržao ovaj projekat predlogom kompetenih sagovornika novinarima lokalnih medija, za ovaj seminar-radionicu, iz reda zaposlenih u ministarstvu“ rekao je na otvaranju seminara Zoran Nikolić.

Dvodnevni seminar,koji se organizje u Pansionu „Vuk“, ima za cilj da se novinari, medija iz pet gradova Raškog upravnog okruga, upoznaju sa postojećim normativnim i institucionalnim okvirom za saradnju javne uprave, civilnog sektora i medija u oblasti zaštite životne.

Međusektorska i multidisciplinarna saradnja je osnovna predpostavka za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine ali i za jačanje aktivizma građana, a posebno mladih, u ovoj oblasti.

Uloga medija i novinara u tome je od višestrukog i prvorazrednog značaja pa je, stoga, potreba, za usavršavanjem kako medijski obrađivati teme iz oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konstantna.

Tekst i fotografije : J.N.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 161

Komentari su zatvoreni.