nedelja, 19. septembar 2021.

Kraljevo je na dobrom putu u borbi za čistiji vazduh ali treba još mera u ovoj oblasti

Objavljeno: 05.07.2021. | autor: KV Novosti -on line

Odluka Gradsko veća grada Kraljeva o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zgađenja vazduha poreklom iz individualnih sistema grejanja ,doneta na današnjoj,36-toj sednici,zaslužuje i pamćenje i pohvale javnosti.

Radi se o dokumentu donetom od organa lokalne samouprave kojim je nastavljen kontinuitet malih,ali veoma značajnih pomaka,u kreiranju i sprovođenju lokalnih javnih politika usmerenih ka unapređenju kvaliteta životne sredine.

Nije prošl o ni sedam dana od nedavnog ,pompezno organizovanog skupa,u Kraljevu, od strane  potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović na kome je ona, potpisala ugovore o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova sa predstavnicima šezdeset sedam lokalnih samouprava kojom prilikom je rečeno da je Republika Srbija ,za ove namene ,u budžetu za ovo 2021 godinu izdvojila nešto više od 50 miliona dinara što je,u odnosu na probleme i potrebe nedopustivo malo izdvajanje na republičkomk nivou.

Sa nedavnog skupa u Kraljevu(Fotografija-Grad Kraljevo)

Kraljevo je,po ovom osnovu dobilo ,iz budžeta Republike 2,5 milona dinara,a još toliko je izdvojilo spostvenih sredstava, pa ispada da je to celih 10 odsto od ukupnih republičkih izdvajanja za program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova što Kraljevo,van svake sumnje, pozicionira u sam vrh lokalnih samouprava koje se birnu o problemu enernetske efikasnosti kao jedne od  mera u borbi protiv sve izraženijih klimatskih promena.

Kraljevo veći izdvaja ,iz budžeta grada,  za ovu godinu, 10 miliona dinara za saniranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrada za kolektivno  i taj novac će,prema objavljenoj ,preliminarnoj, rang listi,ove godine, (ras)podeliti 24 stambene zajednice,od 28 ukupno prijavljenih.

Iako su ovi potezi za pohvalu ipak ostaje za nauk i opomenu donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi da kvalitetnije,sa mnogo više ogovornosti i sa  organizovanijom  javnom raspravom  usvajaju budžet  grada,posebno one njegove delove-koji se tiču Programa zaštite životne sredine  i programa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Tako će se izbeći ,višegodišnja praksa neadekvatnog planiranja javnih sredstava za ove programe u vreme kada se suočavamo sa sve izraženijim posledicama klimatskih promena i neadekvatnog odnosa prema životnoj sredini.

Budžet grada kraljeva i završni račun za 2020

O ovome rečito govore podaci da je ,recimo, Odlukom o budžetu grada Kraljeva za 2020 godinu, iz decembra 2019,  za Program 6- zaštita životne sredine planirano 192.451.070 dinara ili 4,3 procenta budžeta a da je,prema  nedavno usvojenom završnom računu budžeta za 2020 godinu za ove namene utrošeno 95.874.928,75 dinara ili 2,8 procenata realizovanog budžeta.

Još je veći propust kreatora javnih politika na lokalnom nivou planiranje,krajem 2019 godine, vrlo skromih 41.297.000 dinara ili samo 0,9 procenata budžeta  grada Kraljeva za 2020 godinu za Program 17- energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije jer je završni račun pokazao da je za ove namene utrošeno tek 39.999.236,17 dinara ili 1,2 procenta realizovanog budžeta.

Lepi ,letnji i jesnji dani će,proći a početkom grejne sezone,grad će se ,uprkos preduzetim merama,ponovo suočiti sa povećanim koncentracijama štetnih .i po zdravlje opsanih,čestica PM 10 i PM 2,5.

Zato je vreme da kreatori javnih politika u lokalnoj samoupravi već sada počnu sa planiranjem mera koje će svoj odraz imati,pre svega,u Odluci o bužetu grada  za 2022 godinu kako bi se ,omogućilo da građani dobijaju informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu kao i preporuke za postupanje u takvim situacijama ,a ne kao do sada, sa nedopustivmi kašnjenjem, u saopštavanju zvaničnih rezultata merenja kvaliteta vazduha.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 220

Komentari su zatvoreni.