sreda, 04. avgust 2021.

Kraljevčani imaju pravo da znaju kakav vazduh udišu!

Objavljeno: 09.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

„Građani Kraljeva imaju pravo na pravovremeno informisanje o kvalitetu vazduha koga udišu,naročito tokom grejne sezone kada koncentracija štetnih čestica PM 10 i PM 2,5 višestruko prelaze gornje vrednosti dozvoljenih koncentracija u vazduhu“  jedan je od zaključaka večeras održanog Javnog slušanja u hotelu Sunce a u organizaciji udruženja građana „Novi Put“.

Ovo udruženje će ,narednih dana, organizovati potpisivanje peticije na punktovima u gradu kojom će tražiti da se ,u budžetu grada ,obezbede sredstav za nabavku uređaja za merenje kvaliteta vazduha čiji će rezultati građanima biti dostupni   odmah,u realnom vremenu,

Radi se o automatskoj mernoj  stanici opremljenoj najsavremenijim automatskim analizatorima koji se koriste u svetu, koja  kvalitet vazduha  meri 24 sata  i na svakih 10 minuta daje rezultate merenja.

Cene ovakvih uređaja kreću se u rasponu od 25 do 40 hiljada evra ,u zavisnosti od broja parametara koje mere u vazduhu i nivoa dodatne opreme,softverskih rešenja  koja omogućavaju efikasno prenošenje podataka o kvalitet vazduha do javnosti.

Ovo je neophodno jer sadašnji sistem merenja i način saopštavnja rezultata  merenja kvaliteta vazduha u Kraljevu,koje radi Zavod za javno zdravlje odavno prevaziđen.

A osnovni problem nije u validnosti rezultata već u metodologiji obrade merenih parametara kvaliteta vazduha koja omogućava da se,u Kraljevu, rezultati saopštavaju sa najmanje tri dana kašnjenja.A kada se na to doda i činjenica da se i tako okasneli rezultati najpre saopštavaju  Gradskoj upravi, kao naručiocu merenja, koja ih javnosti distribuira sa još kojim danom zakašnjenja,eto dovoljno razloga za nabavku savremenije opreme.

Jer,  i večeras na Javnom slušanju u hotelu „Sunce“ ,čulo se pitanje  kakvi su efekti okasnelog informisanja građana? Njima treba omogućiti informaciju o zagađenom vazduhu i preporuku za mere prevencije dok je vazduh zagađen što je posebno važno za građane sa zdravstvenim problemima ,najmlađe i trudnice.

Zato,kada ovih dan budete videli štandove u gradu gde se potpisuje ova peticija ne oklevajte da svojim potpisom podržite ovu inicijativu  jer imate pravo da znate kakav vazduh udišete!

Ovo ,inače,nije prva aktivnost udruženje građana „Novi Put“ u svom zalaganju za zdraviju životnu sredinu u gradu na Ibru  pa je zato ,za organizovanje ove akcije,dobilo podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) i njenih partnera , Grupe 484 i Fondacije Jelena Šantić kojima je pak neophodnu finansijsku podršku pružila Delegacija Evropske Unije  u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 245

Komentari su zatvoreni.