petak, 16. april 2021.

Kome i čemu služe okasnela Saopštenja i preporuke ?

Objavljeno: 24.02.2021. | autor: KV Novosti -on line

U saopštenju sa današnje 22.(vanredne ) sednice Gradskog veća grada Kraljeva kaže se: „Jednim od zaključaka usvojeni su  izveštaji  Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće u toku januara 2021. godine i o praćenju kvaliteta vazduha i evaluaciji rezultata merenja za isti mesec.“

U ovom saopštenju javnost je ostala uskraćena za veoma bitnu informaciju o tome da li je i šta konkretno predloženo na Gradskom veću a što bi moglo da ukaže na promenu ponašanja nadležnih  kada je kvalitet vazduha u Kraljevu, tokom grejne sezone, u pitanju.

Današnjoj raspravi predhodila su, dva saopštenja izdata o kvalitetu vazduha u gradu Kraljevu,  u zadnje tri nedelje, od strane nadležnog organa Gradske uprave.

U Saopštenju  od 12.februara konstatuje se da je u periodu od 1.2.2021.g. do 7.2.2021.g.  šest dana bila prekoračena  koncentracija frakcija PM 10 suspendovanih čestica u vazduhu i da je vazduh  u gradu Kraljevu,po indeksu kvaliteta vazduha bio pet dana  jako zagađen.

I u saopštenju od danas(24.2.2021.g.) konstatuje se da je u periodu od 15.2.2021.g. do 21.2.2021.g.  šest dana bila prekoračena  koncentracija frakcija PM 10 suspendovanih čestica u vazduhu i da je vazduh  u gradu Kraljevu,po indeksu kvaliteta vazduha bio šest  dana  zagađen.

U oba citirana ,okasnela ,saopštenja  date su  istovetne okasnele preporuke za osetljive grupe(starije osobe, deca i osobe sa oboljenjima srca i pluća da se izbegavaju naporne aktivnosti u  spoljašnjoj i da se iste preusmere u zatvoreni prostor „dok se ne poboljša kvalitet vazduha“.

Kažu da je ovo za sada,na žalost,jedini put  da se dobiju zvanični podaci o kvalitetu vazduha u gradu.

Ako je tako i dok bude tako, a interesuje vas kakav vazduh udišete, naša preporuka je da  koristite  neku od aplikacija  na  mobilnom telefonu (AirVisual na primer)  i da neke parametre  kvaliteta  vadzuha pratite  u realnom vremenu kroz  2 D i 3 D  mape sa preko 10.000 lokacija širom sveta među kojima je i Kraljevo.

Donosiocima odluka u Kraljevu preporučujemo da ,za početak, što pre usvoje dokument i omoguće  građanima, razne vidove subvencija za zamenu  različitih individualnih ložišta, koji su ključni izvori zagađenja tokom grejne sezone i ,naravno, da što pre, za potrebe Zavoda za javno zdravlje, pribave nekolicinu uređaja koji mogu da očitavaju i saopštavaju parametre kvaliteta vazduha u realnom vremenu.

Do tada će ovako  nekompletne ili okasnele informacije dodatno uznemiravati građane.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 201

Komentari su zatvoreni.