petak, 07. avgust 2020.

Kako da učenici i nastavnici budu pr(a)vi promoteri štednje energije?

Objavljeno: 13.10.2018. | autor: KV Novosti -on line

Deo učesnika dvodnevne radionice na Goliji u organizaciji UG „Novi Put“ iz Kraljeva

Danas je , na Goliji , završena dvodnevna radionica pod nazivom „Zelena energija –Siguran put u budućnost“  na kojoj su , u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva ,  profesori i nastavnici iz nekoliko škola iz Kraljeva i Raške kao i predstavnici lokalnih medija razgovarali o tome kako učenike , ali i njihove roditelje, najefikasnije  edukovati  o značaju štednje energije a a potom ih i  uključiti u aktivnosti koje  doprinose  štednji energije.

U raspravi je konstatovano da se , u većini osnovnih škola  u ova dva grada , što kroz redovnu nastavu što kroz razne  van nastavne aktivnosti učenici upoznaju sa osnovnim informacijama o energiji , različitim energentima, posledicama njihove transformacije u različite oblike finalne oblike  energije po životnu sredinu, ali i o potrebi da se energija štedi i efektima štednje energije na poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Nastavnici su,kroz diskusiju, posebno naglasili brojne normativne prepreke  koje su pred njima kada žele i trebaju da pojedine aktivnosti , poput recimo sagledavanja primera dobre prakse u racionalnom korišćenju energije, treba da realizuju van škole na terenu.

Na radionici je pokrenuta i od svih učesnika prihvaćena ideja da se pokrenu aktivnosti koje bi doprinele  kreiranju  modela raspodele benefita ostvarenih štednjom energenata u školama između škole i lokalne samouprave koja ,inače,  iz svojih javnih prihoda finansira  materijalne troškove škola.

Učesnici radionice na Goliji  su se složili da je motivaciju nastavnika i učesnika škole da efikasnije koriste različite vidove energije presudna za njihovo veće angažovanje u aktivnostima čiji će ishod biti manja potrošnja energije u jednoj školi.Složni su i u oceni da su različiti vidovi stimulacija učenika i nastavnika važni za njihovu motivisnost za bilo kakave aktivnosti pa i one usmerene na štednju energije u jednoj školi.

Trenutno visoki troškovi za različite energente koje koriste škole u Kraljevu i Raški ,uslovljeni brojnim faktorima, mogu ,kroz mere štednje i racionalniju potrošnju, kreirati dovoljno sredstava za stimulaciju učenika i nastavnika za njihovo aktivnije angažovanje u sprovođenju mera štednje i racionalne  potrošnje energije.

Na kraju ove radionice podržane od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine kao  dela projektnih aktivnosti  UG „Novi Put“,  njeni učesnici su upoznati i sa još jednim projektom iz Kraljeva  koji je dobio podršku Ministartva za zaštitu životne sredine u ovoj godini. Najavljena je promocija registrovanog javnog glasila , portala „Ekovizije“ koji je zamišljen  i kao komunikcijski alat za različite  aktere angažovane u oblastima zaštite životne  sredine, civilne zaštite , energetike i energetske efikasnosi na teritoriji opština i gradova iz Raškog upravnog okruga.

Biće to,rečeno je danas  na Goliji, mediji potpuno otvoren i za prezentaciju i promociju aktivnosti učenika i nastavnika svih škola sa teritorije Raškog upravnog okruga u ovim oblastima.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 578

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.