subota, 26. septembar 2020.

Kako da grad Kraljevo (pre) živi sa planiranim javnim prihodima za 2020 godinu- Ima li Gradonačelnikov optimizam pokrića u budžetu grada Kraljeva ?

Objavljeno: 12.05.2020. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je na svojoj 125 sednici održanoj juče, usvojlo Nacrt Odluke o završnom računu budžeta grada za 2019 godinu učinivši time, proceduralni korak ka  konačnom usvajanju  ovog dokumenta od strane odbornika Skupštine grada ,verovatno, već na prvoj narednoj sednici.

Bio je to povod da gradonačelnik Kraljeva izađe pred medije i javnost , i u dosta optimističkom tonu , upozna tu istu javnost sa „poslovanjem“ grada Kraljeva u predhodnoj godini  temeljeći    optimizam za „poslovanje“grada ovoj , tekućoj , 2020 godini  na svojoj interpretaciji završnog računa grada za 2019 godinu.

Kad naš brod,plovi,plovi i….

 Ako bi smo, bar na tren,  potpuno apstrahovali , neumitnu činjenicu, da smo  , zbog posledica epidemije korone  malte ne „izgubili prvi kvartal“ i držali se samo budžeta planiranog za  , znalo se ,  izbornu 2020 godinu, mesta tom i tolikom optimizmu nema.

Evo , bar dela argumentacije kojom želimo da iniciramo kvalitetnu   javnu  raspravu na temu : Kako da grad Kraljevo (pre) živi sa planiranim javnim prihodima za 2020 godinu?

Poreski prihodi grada Kraljeva u 2019 godini manji su od planiranih za čak 380.748.732,72 dinara.  Oni ,  iznose 2.181.376.267,28 din i čine  55,64 odsto   u strukturi tekućih prihoda.

Uočljivo je da je planirani porez na zarade u 2019 godini manji , u odnosu na budžetom predviđeni prihod po ovom osnovu , za čak 152.122.937,49 dinara  i iznosi 1.362.877.062,51.

U istom periodu,u protekloj 2019 godini, grad Kraljevo je od donacija i transfera od drugog nivoa vlasti, prihodovao čak 1.362.226.235,38 din što udeo ,ove pozicije , „diže“ na čak 34,75 procenata  ukupnih prihoda budžeta.

Malo slobodnijom, ali na činjenicam zasnovanom, interpretacijom iznetih  podataka uočljiva je da smo, kao lokalna samouprava, dobrano „zavisni od drugih nivoa vlasti“.  A i laici već znaju da je pitanje „od milion dolara“  kako će i ti drugi nivoi vlasti puniti svoju kasu u uslovima  neminovne i neizbežne recesije . Jeste  Ministar finansija u Vladi Republike Srbije veći optimista , po tom pitanju , od  gradonačelnika Kraljeva , ali pravih , i na argumentima zasnovanih, odgovora  , i od njega , još uvek nema.

A na tabli…Piše …

 Pregledom danas usvojenog  Završnog računa  za 2019 godinu, na pozicijama u kojima se vidi realizacija planiranih rashoda ili , narodski rečeno, potrebnih (i poželjnih) komunalnih aktivnosti  koje se finansiraju od javnih prihoda građana uočava  se  smanjene tih aktivnosti što , u obrazloženju završnog računa, nije objašnjeno. Tako je ,recimo, za programsku aktivnost upravljanje i održavanje  saobraćajne infrastrukture bilo planirano 455.375.000 dinara a utrošeno je  80.494.553,04 dinara manje.

Ili , za programske  aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine bilo je planirano 149.882.000dinara , realizovano je 90.549.331,19 dinara     ili  čak 59.332.668,81 dinara manje.

 Iz ova dva podatka ,a takvih ima još , da se zaključiti: Manje se (u)radilo u odnosu na planirano u 2019 godini.

Nije se gradonačelnik danas , a i logično je , „podičio“ sa 575.845.491,14 dinara budžetskog suficita jer to i nije baš, za hvalu.

 Suficit  je, čak šest puta veći, u odnosu na  planirani deficit budžeta od  ,razumnih 81.871.334,42 dinara , što je 2 odsto budžeta, a čak polovina suficita se,prema važećim propisima, vraća „drugim nivoima vlasti“.

I za sam kraj evo, za sada, prvog predloga sa željom da iniciramo tu multidisciplinarnu  javnu  raspravu na temu : Kako da grad Kraljevo (pre) živi sa planiranim javnim prihodima za 2020 godinu?

U 2019 godini za podršku ekonomskom razvoju i promociji preduzetništva iz budžeta grada Kraljeva planirano je , i realizovano , 7.000.000 dinara. Za mere aktivne politike zapošljavanja , u okviru  programa lokalnog ekonomskog razvoja utrošeno je 12.971.384,92 dinara. U zbiru je to  manje od 0,5 odsto ostvarenog budžeta.

Radi se,gradi se, al…

U budžetu grada Kraljeva za 2020 godinu  za mere aktivne politike zapošljavanja , u okviru  programa Lokalnog ekonomskog razvoja planirano je 10.002.000 dinara ili 2.000.000 manje nego 2019,  a za  čitav program Lokalnog ekonomskog razvoja za 2020 godinu planirano je SAMO 1,6 odsto budžeta i ovo ,svakako, treba menjati.

Nije baš realno, da ne kažemo ni  pametno da optimizam  i veće budžetske prihode grada , zasnivamo na očekivanjima da će , već prisutne strane kompanije u Kraljevu  , Leoni i fabrika tekstila Eurotay , povećati svoje aktivnosti  a samim tim i broj zaposlenih.

Realnije je,i potrebnije da, javnim prihodima grada ,  više podržimo  i naše  poljoprivrednike za koje smo , 2019 godine,   kroz program poljoprivrenog i ruralnog razvoja, izdvojili  SAMO  1,9 odsto budžeta ili tek 65.981.500,19 dinara a za ovu , 2020 godinu , (is)planirali još manje  65.001.000 dinara ili  TEK  1,5 odsto budžeta.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 254

Komentari su zatvoreni.