četvrtak, 23. januar 2020.

Kad vunica i konac zamene mobilne telefone …

Objavljeno: 20.06.2019. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana „Dame nekad i sad“ iz Kraljeva je , ovih dana, započelo sa prvim ciklusom obuke za ovladavnje osnovnim tehnikama   pletenja i veza kao elementima starih ,umetničkih , zanata.

Ove obuke su deo aktivnosti projekta „Veštine umetničkog pletenja i veza“ koga je podržao grad Kraljevo a koji za cilj ima , da kroz učenje i rad u grupi  podstakne zaintersovane da ovladaju veštinama umetničkog pletenja i veza.

Obuka je primarno namenjena mlađoj populaciji  kojoj  će , u drugom ciklusu, početkom školske 2019/20, biti omogućeno  da  deo svog vremena koga sada mahom provodi  na društvenim mrežama , sa pametnim telefonima i drugim uređajima, upotrebi i na drugi način i ovlada osnovnim tehnikama   pletenja i veza.

„Masovno korišćenje računara, mobilnih telefona i društvenih mreža ima, posebno kod mlađe populacije, brojne negativne efekte. Pored slabljenja koncentracije tu su i negativni efekti vezani za razvoj drugih psiho-motornih sposobnosti. Kod velikog broja mladih to se izražava i smanjivanjem njihovih ukupnih kreativnih i radnih potencijala.U porodicama,kao njihovom najbližem okruženju, zbog brojnih razloga, sve je manje vremena da im stariji i iskusniji članovi prenesu svoja praktična znanja o zantskim i drugim veštinama ukoliko ih upošte i poseduju. Mi želimo da kod njih podstaknemo i druga intersovanja  osim intersovanja za mobilne telefone i da im omogućimo da se upoznaju sa nekim veštinama koje će im biti od praktične koristi ali i koje će ih, možda , podstaći da razvijaju kod sebe i druge kreativne sposobnosti“ rekla nam je slikarka Milena Kovaćević  , predsednica Udruženja „Dame nekad i sad“  koja je , uz profesorku Katarinu Šulović i realizator obuka pletenja i veza kao elementima starih ,umetničkih , zanata.

One su, zainteresovanu javnost o svom naumu ,za sada , obavestile porukom preko društvenih mreža koju su naslovile sa „Daj sebi šansu“ , a na jesen će krenuti  do nekih kraljevačkih osnovnih škola gde će sa đacima podeliti svoje znanje i veštine pridobijajući ih za to da ,bar na tren, mobilne telefone zamene iglama,vunicom, koncem i platnom.

Zato je i ovaj razgovor koga smo vodili na početku obuka u okviru projekta „Veštine umetničkog pletenja i veza“ svojevrsni apel zainteresovanim da se jave udruženju „Dame nekad i sad“ iz Kraljeva.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 404

Komentari su zatvoreni.