četvrtak, 09. juli 2020.

Još dve kraljevačke srednje škole uskoro sa novim ,energetski efikasnim , fasadama

Objavljeno: 08.10.2019. | autor: KV Novosti -on line

Još dve srednje škole u Kraljevu dobiće, uskoro, nove energetski efikasne , termo fasade , i novu stolariju čime će se znatno smanjiti troškovi koji se , iz budžeta grada Kraljeva , izdvajaju za energente u osnovnim i srednjim školama ,rečeno je danas u Kraljevu prilikom obilaska radilišta na zgradama Elektrotehničko-saobraćajne  škole „ Nikola Tesla “ i Gimnazije i Ekonomske škole od strane rukovodstva grada i Školske uprave Raškog okruga.

Radovi na ET SŠ Nikola Tesla u Kraljevu

Koliki je značaj aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti objekata koje koriste osnovne i srednje škole vidi se i po tome što je udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava znatan i prilično opterećuje njihove javne finansije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva , udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta ,od čega se većina  troši za energente u zgradama osnovnih i srednjih škola . Jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već , naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte.„Za unapređenje energetske efikasnosti zgrade ESTŠ „Nikola Tesla“ iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike izdvojeno je 13.500.000 dinara, a grad Kraljevo  učestvuje sa 5.906.654 dinara ,dok je za rekonstrukciju fasade Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološkog razvoja dalo je 7.000.000, a grad Kraljevo 5.000.000 dinara“, rekao je danas prilikom obilaska  dva gradilišta dr.Predrag Terzić gradonačelnik Kraljeva.radovi na objektima izvode se pararlelno sa odvijanjem nastave u ovim školama i to će,izvesno je, uz  neke ,neophodne, dodtane radove, uticati na probijanje rokova od 90 dana na jednom od gradilišta.A na naše pitanje da li je baš moralo da se radi i tokom izvođenja nastave, dipl.inž.arhitekture Aleksandar Nestorović ,direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ je ponovio svoj, više puta izneti , stav da je ,uz sve mane naše administracije , osnovni razlog ove i sličnih situacija neadekvatan Zakon o javnim nabavkama .

Dipl.inž.arhitekture Aleksandar Nestorovi,direktor JP za urđivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“

Promene u sektoru poboljšanja energtske efikasnosti zgrada koje koriste obrazovne ustanove na teritoriji grada Kraljeva pokrenute su sa mrtve tačke još pre tri godine kada je kroz  projekat „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ koga je  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa gradom Kraljevom  realizovalo i kroz rekonstrukciju zgrade Mašinsko  tehničke škole „ 14oktobar “.Vrednost radova na unapređenju energetske efikasnosti ovog objekta, završenih u martu 2017 godine, iznosi  preko pola miliona evra od čega je ministarstvo investiralo 423.147,66 evra obezbeđenih na osnovu Sporazuma o zajmu potpisanog između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke –KfW. Predstavlajući  rezultate realizovanih radova, a na bazi iskustva iz polovine prve  grejne sezone,  predstavnici Jedinice za upravljanje projektima pri Ministarstvu  prosvete ,nauke i tehnološkog razvoja ,tada, su istakli da će se , izvedenim radovima ostvarivati ušteda u iznosu od 47.000 evra na godišnjem nivou za lož ulje kao energent koji koristi školska kotlarnica. To je oko 90000 litara sagorenog  lož ulja , na godišnjem nivou manje,  pa je samim tim i znatno smanjenje emisije ugljendioksida( CO2) jer se po kWh proizvedene energije emituje 0,299 kg CO2 iz lož ulja. Pre izvedenih radova procena  prosečne potrošnja finalne energije u ovoj zgradi bila je preko  120 kWh/m2 a sada je  oko 50 kWh/m2.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 219

Komentari su zatvoreni.