četvrtak, 09. juli 2020.

Izložba Građanske inicijative“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ na Trgu Jovana Sarića za odbornike grada Kraljeva

Objavljeno: 03.10.2019. | autor: KV Novosti -on line

Građanska inicijativa“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“  je odlučila da sutra , u petak 4.oktobra,prikaže izložbu fotografija na otvorenom,ispred ulaza u Skupštinu grada, pod nazivom „Ranjene reke Kraljeva i Srbije“ i da na taj način pokuša da skrene pažnju odbornika Skupštine grada na Odluku Gradskog veća , sa njegove današnje , 104 sednice ,  na kojoj je svih prisutnih devet članova Veća  bilo uzdržano na predlog odbornika „Lokalnog fronta“ Vladimira Marovića da se , na sutrašnjoj 29.-oj sednici Skupštine grada, donese Odluku o moratorijumu na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji grada Kraljeva.

Građanska inicijativa“ „Sačuvajmo planinske reke Kraljeva“ je , inače, sarađivala sa odborničkom grupom „Lokalni front“ na izradi Predloga Odluke o moratorijumu na izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji grada Kraljeva. Jer, kako nam je rekao Nebojša Kovandžić ,predstavnik ove inicijative , čak 10 čistih planinskih reka na teritoriji Kraljeva uništeno izgradnjom MHE , od kojih je veliki broj izgrađen na zakonom zaštićenim posebnim staništima riba, na samim rubovima zaštićenih područja, kao i u samim zaštićenim područjima.

Sa protesta u Beogradu

Inače, posle današnje sednice Gradskog veća , pred novinare je sa obrazloženjem odluke ovog organa o odbijanju predloga odbornika Marovića za uvođenje moratorijuma na gradnju mni hidro elektrana, izašao Zvonko Kovačević  objašnjavajući koji su to povereni poslovi po Zakonu o planiranju i zgradnji koje obavljaju oni kkao organ gradske uprave i zašto bi, po njegovom mišljenju,čak i u slučaju da takva odluka bude doneta od strane lokalnog parlamenta,sva ta akta bila poništavana u drugostepenom postupku.Po njegovim rečima članom 133 Zakona o planiranju i gradnji, propisano je da građevinske dozvole, odnosno lokacijske uslove koji prethode izdavanju dozvole, izdaje resorno ministarstvo i taksativno je navedeno za koje sve vrste objekata u koje spadaju i mhe. On je,između ostalog rekao da je ,još 2014 godine pokrenuta inicjativa da se izvrše  izmene i dopune Prostornog plana grada Kraljeva koje bi omogućile zaštitu određenih lokacija podesnih  za gradnju mini hidro elektrana ali da taj posao ,poveren Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta ,još uvek, nije urađen.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 253

Komentari su zatvoreni.