petak, 19. jul 2024.

I kad možemo-Ne znamo !

Da li se i zašto grad odriče sigurnih prihoda ?

Objavljeno: 02.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

slika 1 jpgZakon o rudarstvu i geološkim israživanjima Sl.gl.RS br .88-2011 predviđa da se prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina , koji su prihod Republike dele u odnosu 40 % budžetu Grada ( (Kraljeva), 60 % Budžetu Republike. Na računu 741510 Budžeta grada Kraljeva nisu planirani prihodi po ovom osnovu ni za 2015 niti 2016. Mogući ,a neostvareni prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina su: naknada za eksploataciju svih vrsta uglja i uljnih škriljaca 3% od prihoda , a u slučaju podzemne eksploatacije 0,5 % od prihoda nosioca eksploatacije,naknade za eksploataciju nemetaličnih sirovina 5% od prihoda, naknade za korišćenje tehničko građevinskog kamena po toni iskopane sirovine,krečnjak 23 din od toga 10 din za Budžet grada ,Dolomit 23 din ,dolomitski krečnjak 23 dinara, mermer,mermerisani krečnjak,meremerisani dolomit 23 din, granit 33 din ,dacit 33 dinara,andezit 33 dinara,bazalt 33 din, gabro 33 din ,naknade za arhitektonsko građevinski kamen,granit 56 dinara,bazalt 53 dinara,mermer 56 dinara,bigar siga 56,krečnjak 56,naknade za sirovine za cementnu industriju i industriju kreča po toni iskopanog materijala,gips 22 din,krečnjak 23 din, mermer 56 din,kalcit 56 din,mermerisani krečnjak 56 din….

Ako ,kao gotovo neverovatnu, isključimo mogućnost da se ništa od pobrojanog ne ekpoatiše na teritoriji grada Kraljeva koja je, podsećanja radi sa 1563 kvadratna kilometra najveća u Srbij ,onda nam samo ostaje da se zapitamo koliko smo samo(i zašto?) novca koji pripada budžetu ,po ovom osnovu, (pre)pustil pojedincima i firmama . Deo koji pripada Gradu namenski treba da se koristi na osnovu posebnog programa mera pre svega za razvoj lokalne zajednice i infrastrukturu koji donosi nadležni organ Grada.Na ovaj program saglasnost daje Ministarstvo .Nije bilo osnova za donošenje ovog programa jer nisu ni planirani ni ostvareni prihodi po ovom osnovu.Grad Kraljevo ,recimo kao primer, planira da uloži u 2016 i narednim godinama 8.400.000,00 za izgradnju stočne pijace,5.000.000,00  za izgradnju vodovoda u Konarevu , 10.000.000,00 za izgradnju vodovodne mreže u Gotovcu. Deo prihoda za ove namene mogao je i može da se ostvari iz ovog izvora.Propušteni prihodi su propuštena javna dobra.Za ovaj saziv Skupštine grada izvesno je kasno da bilo šta menja u ovoj oblasti.Da li će i kakvih političkih sankcija ,i zbog ovoga, biti na predstojećim izborima ostaje nam da vidimo Novoizabrani saziv ,tamo negde početkom jeseni, kad se konstituiše novi menadžment grada valja podsetiti i na ove podatke.U interesu svih.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 4174

Komentari su zatvoreni.