ponedeljak, 03. avgust 2020.

Hoće li i opštine i gradovi pisati Zaštitniku građana…?

Objavljeno: 13.01.2020. | autor: KV Novosti -on line

 Zaštitnik građana Zoran Pašalić dobio je zavidan medijski tretman za svoju inicijativu o „pokretanju  postupka kontrole Ministarstva zaštite životne sredine“ zatraživši da ,u roku od 15 dana , dobije obaveštenje o određenim činjenicama i okolnostima kako o uzrocima zagađenja tako i  o merama koje Ministarstvo zaštite  životne sredine preduzima ili razmatra da preduzme zbog prekomernog zagađenja vazduha   suspendovanim česticama  PM-10 i/ili PM-2,5 u nekoliko gradova u Srbiji među koje ,nažalost, spada i Kraljevo.

KV Novosti-20.12.2019

Verujem da će Zaštitnik građana ,u roku koji je propisan ,  dobiti odgovore na svoja pitanja od Ministarstva. Dilema je da li će njemu pisma ,izveštaje , „raporte“ ili šta već slati opštine i gradovi? Ako ne njemu lično onda ,predlažemo, da obavezno šalju  Ministarstvu zaštite životne sredine .

A  na jedno od njegovih pitanja  o tome „da li se javnost redovno i potpuno informiše o trenutnom stanju, odnosno da li se građanima pruža dovoljno podataka o vrsti i obimu informacija o izmerenim vrednostima, njihovom značaju, kao i o uticaju koje izmerene vrednosti zagađujućih materija mogu imati na njihovo zdravlje“ možemo , na primeru Kraljeva da odgovorimo odmah  i bez Ministarstva zaštite  životne sredine.

Povod za ovaj javni odgovor iz Kraljeva  Zaštitniku građana Zoranu Pašaliću je kratka izjava u Dnevniku 2 na RTS-u , Vladimira Lazarevića člana Gradskog veća zaduženog za zaštitu životne sredine i predsednika Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine koji  se,uzgred budi rečeno,od svog osnivanja Rešenjem Gradskog veća od 27.12.2017 godine sastao samo tri puta!

Da li zato što je pogrešno potpisan, u tv prilogu, kao Boban Đurović,predsednik opštine Vrnjačka Banja ili pak iz nekih drugih razloga Lazarević je , u odgovoru na pitanje novinara koje se nije čulo ali se da predpostaviti da se ticalo mera koje grad Kraljevo preduzima za smanjenje zagađenja vazduha, naveo neke ,najblaže rečeno, malo poznate podatke o tim ,nazovi merama, koje , grad , navodno preduzima.

A istina je,bar kada je reč o Kraljevu, drugačija i teško se može sakriti iza  izjava za televiziju.

Izostavio je Lazarević , u  svojoj izjavi da kaže  da je , u slučaju šeste budžetske  programske aktivnost grada Kraljeva-Zaštita životne sredine  za šta je ,predlogom budžeta planirano 192.451.070dinara, ili  4,3 odsto budžeta za 2020 godinu ,među sedam navedenih programskih aktivnosti za drugu aktivnost ,praćenje kvaliteta elemenata životne sredine planirano 0 dinara.

KV Novosti 18.12.2019

Osnovna znanja o problemu kvaliteta vazduha kazuju  da  na njega utiču ljudi svojim  činjenjem (i ne činjenjem ) u mnogim sektorima (saobraćaj,energetika,poljoprivreda,šumarstvo…)

U realnom postupanju i suočavanju sa takvim problemom logično je kreće se od merenja i analiza koje sprovode multidisciplinarni timovi u raznim sektorima da bi se , po detektovanju glavih uzročnika , kreirale složene i obimne multisektorke i multidiciplinarne mere za otklanjanje ili smanjenej uzročnika zagađenja vazduha . Mere uslovljene realnim materijalnim, institucionalnim i kadrovskim kapacitetima jedne lokalne samouprave! Pa,obuke, pa primena,pa opet merenja,pa inspekcije,pa tako godinama i godinama….Takvih aktivnosti, na žalost,u Kraljevu nema!

 A da stvar bude još gora i krovni  Zakon o zaštiti životne sredine koji propisuje i obaveze   jedinica lokalnih  samouprava u delu koji se tiče pristupu informacijama se ne sprovodi. Tačnije,sprovodi se,s mene pa na uštap.

A za to bar ne treba mnogo (pred)uslova. Posebno u vreme interneta,u zemlji koja je ,kako reče premijerka u Abu Dabiju , jedna od 26 koje su usvojile Strategiju veštačke inteligencije….

Treba , jednostavno , makar u zimskim mesecima ,svaki dan, na razne , sve dostupne načine , obaveštavati građane Kraljeva o trenutnom kvalitetu vazduha.

Pohvalili smo kada je 20.decembra 2019 godine posle pauze od nekoliko godina , nastavljena  praksa informisanja građana od strane nadležnog organa gradske uprave davanjem preporuka-saveta o potrebi promena u ponašanju građana.Pohvalismo i urekosmo! Jer, od tada ti izveštaji dostupni na portalu grada Kraljeva https://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2020/01/Izvestaj-aero-dnevni-01.01.-10.01.2020-.doc.pdf 

orediše i postaše neredovni. Današnji daje najnovije  rezultate merenja od 10.januara 2020 godine  kada su PM10 čestice bile 247,83 μg/m3 .Čak pet puta iznad dozvoljene granične vrednosti, a vreujemo da je ,trenutno, kvalitet vazduha u Kraljevu još gori.

Zato Vladimiru Lazareviću  članu Gradskog veća zaduženog za zaštitu životne sredine i predsedniku Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine grada Kraljeva   predlažemo da uradi šta može(i treba) na funkciji koju,trenutno, vrši.

Za početak da organizuje striktnu primenu člana 78. Zakona o zaštiti životne sredine ( Pristup informacijama) na teritoriji grada Kraljeva.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 265

Komentari su zatvoreni.