četvrtak, 23. januar 2020.

Forma je zadovoljena – Suština zaobiđena!

Objavljeno: 20.12.2018. | autor: KV Novosti -on line

Danas je u Kraljevu , u Skupštini grada , održana plenarna javna rasprava o budžetu grada za 2019 godinu.

Tužno je bilo biti danas u Skupštinskoj sali jer je ta slika , prazne sale, dobar pokazatelj stanja u kome smo , danas,  kao društvo , na kraju 2018 godine , 29 godina od uvođenja višestranačja i  19 godina od, takozvanih,  demokratskih promena. Gradonačelnik dr. Predrag Terzić i njegovi saradnici imli su  prilke da o najznačajnijem ekonomskom i političkom aktu grada ,Budžetu grada Kraljeva za 2019 godinu , razgovaraju  sa  3 (troje) zainteresovanih građana!!!

Iz dostupnih informacija nam je jasno da takve rasprave ,do danas, nije bilo ni u okviru političkih stranaka koje imaju svoje odborničke grupe u Skupštini grada. Priliku da iznesu svoje viđenje o tome kako treba voditi grad , predlažući sopstveno viđenje raspolaganja javnim prihodima grada , propustile su i one vanparlamentarne političke stranke koje postoje u gradu na Ibru.

Nažalost ni udruženja građana se nisu pretgla u želji da ukažu na to kao treba koristiti javne prihode lokalne samouprave u fukciji ostvarivanja onih ciljeva koji doprinose poboljšanju kvaliteta života.

I interes medija da prate najavljenu javnu raspravu  je izostao u potpunosti.

Apatija na svim nivoima!

Stoga su i  pitanja koja se logično nameću : Možemo li se , i na osnovu čega , nadati da će nam biti bolje ? Na koga smo to preneli svoja prava , svoj suverenitet da  odlučuje o bitnim stvarima vezanim za naše živote ?  Osećaju li naši izabrani predstavnici,posebno oni iz vladajuće većine u gradskom parlamentu, iole odgovornosti  za stanje u kome jesmo ili su i oni  anastezirani besomučnom i neprestanom  propagandom koja se , često , kosi sa elementarnom logikom ?  Imamo li pravo na nadu ako nismo u stanju da  se trgnemo iz letargije koja nas je zahvatila ?

Zar nas , recimo, na aktivizam ne može  pokrenuti ni spoznaja da svojim (ne) činjenjem  uništavamao i ono malo reursa životne sredine? Zašto ćutimo i ne činimo ništa  i zbog , i danas iznetog , podatak da imamo 105 dana u godini kada su , u Kraljevu ,  koncentracije visokrizičnih PM 10 čestica u vazduhu iznad dozvoljenog nivoa. Danas, kada je budžetom za 2019 godinu  na budžetskim pozicijama u okviru Programa zaštite životne sredine od planiranih 136.402.000dinara ili 3,5% ukupnih rashoda budžeta za programske aktivnosti upravljanje zaštitom životne sredine ,praćenje  kvaliteta elemenata  životne sredine i zaštita prirode planirano 0 (nula) dinara.

Tako je ,manje više , stanje i kod ostalih budžetskih pozicija. Netransparentnost Budžeta za 2019 uzrokovana  neadekvatnom primenom predviđenih , i propisanih ,  metoda pri izradi Budžeta  možda se po najbolje ogleda i u danas izostalom odgovoru da se objasni čemu će poslužiti  planitanih  153.003.000 dinara  na  funkcionalnoj  klasi 540 konsolidovanih rashoda budžeta   nazvanoj zaštita biljnog sveta!? Možemo li i trebamo li da predpostavljamo da je to zbir sredstava namenjenih za održavanje javnih i parkovskih površina i/ili još neka ne transparentna subvencija javno komunalnom preduzeću „Čistoća“ pored onih , već planiranih, 115.000.000 dinara za subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama?

Zar je bilo teško to , kao i poziciju Energetski menadžment, za koju je planirano 115.346.135 dinara , u okviru Programa Energetska efikasnost  iskazati struktuirano u skladu sa ciljevima i suštinom programskog budžetiranja koja podrazumeva jasno iskazivanje svrhe rashoda, povezivanje budžetskih rashoda sa planiranim kratkoročnim i srednjoročnim ciljevima koji se žele ostvariti?

Eto argumenta za konstatciju iznetu u naslovu ovog teksta, a o drugim delovima  Budžeta grada Kraljeva više ,drugom prilikom, kada on bude usvojen. Pred odborničkim gupama u Skupštini grada Kraljeva je   je još nekoliko dana pa , možda, argumenti navedeni za konstatciju iz naslova  ovog teksta budu i izmenjeni.

Građanima ,kao i uvek,ostaje nada!

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 1266

Komentari su zatvoreni.