nedelja, 26. maj 2024.

Dragocena razmena iskustava

Objavljeno: 16.11.2021. | autor: KV Novosti -on line

Predstavnici javne uprave grada Kraljeva koji se bave razvojem i energetskom efiksanošću obišli su ,zajedno sa predstavnicima nekih organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje se ,takođe, bave energetskom efikasnošću i klimatskim promenama, preduzeće Termoinvest iz Šumarica, a neposredni povod za ovu posetu je činjenica da je,nedavno, ovo preduzeće pustilo u probni rad solarnu elektranu snage 47,75 kw.

Kraljevo je ,tako, za kratko vreme, dobilo  dve solarne elektrane :jednu sagrađenu u JEP Toplana Kraljevo,snage 50kw  i sada ovu drugu,neznatno manje snage, u Šumaricama a već se zna da se još nekoliko   preduzeća iz  Kraljeva uveliko sprema da izgradi solarne elektrane.

Snažan “vetar u leđa” za ove investicija dao je ,kako  tehnološki razvoj u ovoj oblasti,čiji ishod su sve jeftiniji i sve efikasniji solarni paneli tako  i mere države usvojene u aprilu i avgustu ove godine.

Najpre su ,u aprilu, usvojeni Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,  i  izmene i dopune zakona Zakona o energetici, da bi normativni okvir bio dograđen u avgustu usvajanjem  Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača I snabdevača .

Novi,izmenjeni normativni okvir u ovoj oblasti je omogućio veće i efikasnije subvencionisanje  građana, pre svega individualnih domaćinstava, da se lakše odluče za unapređenje energetske efikasnosti svojih domaćinstava zamenom stolarije, zamenom kotlova,izolacijom fasada ali i za postavljanje solarnih panela.

Građani će,ubuduće, moći da računaju na subvencije za ove namene , u iznosu do 50 odsto vrednosti investicije  a novac za te namene biće obezbeđivan I sa nacionalnog i sa lokalnog nivoa.

Kraljevo,kao lokalna samouprava godinama unazad subvencioniše unapređenje  energetske efikasnosti javnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja, a počelo se i sa subvencijama,za te namene, za individualna domaćinstva.

Kako saznajemo, u planu je da se u Kraljevu ,do kraja godine,izmeni lokalni normativni okvir,kako bi se omogućilo i subvencionisanje gradnje solarnih elektrana na objektima za individualno stanovanje. To je sasvim opravdano jer ,u Kraljevu,prema nekim podacima na osnovu srednjih dnevnih vrednosti sunčevog zračenja, moguće, godišnje , proizvoditi 1458,40 kw na površini od jednog kvadratnog metra.

Ono na čemu treba još više raditi ,u narednom periodu,u cilju većeg korišćenja dostupnih obnovljivih izvora energije na teritorij Kraljeva je,bez sumnje, unapređenje komunikacja između  javnog, prvirednog, civinog I obrazovnog sektora.

Zato su ovakve posete i razmene mišljenja primer dobre prakse koju treba unapređivati i ustaliti.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 923

Komentari su zatvoreni.