subota, 27. novembar 2021.

Da zajedno ostvarimo naše pravo na čistiji vazduh!

Objavljeno: 01.09.2021. | autor: KV Novosti -on line

Odnose među akterima  planiranja i sprovođenja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine (lokalna samouprava, privreda, civilni sektor,mediji i građani) u Kraljevu, karakteriše neadekvatna  komunikacija što za posledicu ima neefikasno korišćenje ionako skromnih kadrovskih, organizacionih  i materijalnih resursa grada, a kao jedan od primera naveden je i podatak da se na raspisani Konkurs grada  za zamenu ložišta, u ovoj godini,prijavio se mali broj zainteresovanih domaćinstava.

Ovo je samo jedan od  zaključaka sa juče održanog Uvodnog  sastanka na kome su, predstavnicima javnog, privrednog, zdravstvenog, civilnog i medijskog sektora grada Kraljeva, predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“.

Ovaj projekat koji ,kao jedan od ciljeva  ima i doprinos  unapređenju  javnih politika grada Kraljeva u oblasti zaštite životne sredine u sektoru kvaliteta vazduha, sprovodi udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ u saradnji sa „Beogradskom otvorenom školom“ uz finansijsku podršku Evrposke unije.

Ovo je,inače, druga godina za redom, da ovo udruženje ,u veoma oštroj konkurenciji organizacija civilnog društva na nacionalnom nivou, dobija podršku za svoje projekte  usmerene ka doprinosu  unapređenju kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Projekat „Moje pravo na čistiji vazduh“ se realizuje na teritoriji grada Kraljeva, do januara 2022 godine, i tokom njegovog sprovođenja  biće sačinjena Analiza dokumenta Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva.

 Zaključno sa današnjim danom  sprovođena je Anketa o stavovima građana Kraljeva o problemu kvaliteta vazduha tokom grejne seozone. Godinama unazad,u pojedinim delovima grada, mere se čak i do sedam puta veće koncetracije  suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica od dozvoljenih.Ove čestice nastaju  sagorevanjem fosilnih goriva u oblasti energetike, saobraćaja i industrije.

Prema nekim podacima vezanim za nastanak PM10 čestica,individualna ložišta učestvuju sa 57% ovog zagađenja, a kada su u pitanju PM2.5 čestice njihov doprinos zagađenju je ,čak,75 %.

Zajedničko i jednim i drugim česticam je ,krajnje negativni, uticaj na zdravlje ljudi.

Zbog male veličine PM čestice se ponašaju kao gas. Prodiru kroz disajni sistem u alveole čak i do krvotoka. U slučaju udisanja PM čestice skraćuju dah, srce se napreže da bi kompezovalo smanjeni unos kiseonika i pri tom se iscrpljuje. Često mogu izazvati osećaj gušenja čak i napad astme. U slučaju veće koncentracije i dugotrajnoj izloženosti mogu uticati i na povećanju krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara pa i prerane smrti.

Na jučerašnjem skupu konstantovano je,između ostalog, da lokalna samouprava i civilni sektor Kraljeva treba da nastupe zajedno, kod institucija na nacionalnom  nivou i međunarodnih organizacija, kao i kod   dela OCD ,poput BOŠ-a, koje imaju kapacitete i iskustva kojima mogu doprineti unapređenju komunikacije među akterima  planiranja i sprovođenja javnih politika u oblasti  zaštite životne sredine a prvenstveno u sektoru zagađenja vazduha.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 194

Komentari su zatvoreni.