ponedeljak, 03. avgust 2020.

Da li će sve referentne laboratorije raditi testove građana na virus korone na komercijalnoj osnovi?

Objavljeno: 21.05.2020. | autor: KV Novosti -on line

Ovih dana u javnosti se pokrenulo pitanje cene testiranja na virus korone za građane koji će, moguće je, trebati rezultate takvih pregleda prilkom putovanja u inostranstvo.

U jednom trenutku, iz Minstarstva zdravlja, je rečeno da će zainteresovani građani moći da budu testirani u Kovid ambulantama pri Domovima zdravlja, institutima ili Zavodima za javno zdravlje „bilo gde u Srbiji“.

To je bio povod za razgovor sa Mišom Kolarevićem, direktorom Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo čija je laboratorija, odlukom Kriznog štaba Vlade Republike Srbije, u periodu od 31. marta do 17. maja, bila uključena u ispitivanje uzoraka građana na virus „SARS-CoV-2“.

Mišo Kolarević,direktor VSI Kraljevo

U tom periodu, u laboratoriji ove ustanove ispitano je 8.991 uzoraka sa teritorije 25 lokalnih samouprava iz četri upravna okruga.

Pitali smo Kolarevića na koji način su, kao ustanova, bili uključeni u pregled uzoraka uzetih od građana, i da li su, pre početka ili kasnije tokom rada, znali cenu svoje usluge, hoće li tražiti nadokandu za taj rad, kao i to da li znaju hoće li i pod kojim uslovima nastaviti da pružaju građanima tu uslugu na njihov lični zahtev i na komercijalnoj osnovi?

„Veterinarski specijalistički institut Kraljevo je jedna od deset sličnih ustanova osnovanih od strane države, čije aktivnosti u sektoru zaštite zdravlja životinja, kontrole namirnica životinjskog porekla, iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja i još nekih drugih, veterinarskih usluga, koordinira Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, rekao je Kolarević.

Vladin Krizni štab je Institutu, kako je objasnio, obezbedio svu potrebnu opremu za testiranje, tako da nije bilo posebnih troškova. Zbog toga kao državna institucija neće pokretati pitanje bilo kakve nadoknade za obavljeno testiranje.

„U ovom trenutku nismo zvanično obavešteni o tome da li mi, obzirom da smo iz drugog sektora a ne iz sistema zdravstvene zaštite stanovništva, treba da nastavimo sa pružanjem naših usluga pregleda uzoraka građana na virus „SARS-CoV-2“ na komercijalnoj osnovi, a na njihov lični zahtev. Obzirom na prirodu i obim naših redovnih aktivnosti mi, u institutu, nismo na ovu temu još uvek razgovarali o tome, i u ovom trenutku, nemamo naš stav“, naveo je Kolarević.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 171

Komentari su zatvoreni.