utorak, 16. april 2024.

Vesti iz kategorije ‘Vesti’

Da li smo, i zbog čega ,prestali da volimo naše Kraljevo?

Objavljeno: 25.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Snimci zabeležen danas,25.februara 2024.godine, u centru grada Kraljeva, u I gradskoj zoni, u neposrednoj blizini Opšte bolnice “Studenica” deluju, u najmanju ruku,  uznemiravajuće i obeshrabrujuće.

Više je uzroka ovakvim,na žalost sve češćim prizorima,sa ulica grada koji je ,prema sećanjima starijih sugrađana ,bio primer dobre komunalne higjjene javnih prostora u ondašnjoj, velikoj, Jugoslaviji.

Zasluge za ovakvo stanje dele ,van svake sumnje, građani koji svojim ponašanjem kreiraju ovakve prizore , Javno komunalno preduzeće “Čistoća” ,Odeljenje komunalne milicije Kraljevo i Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave.

Građani ovakvim prizorima doprinose činjenjem i nečinjenjem.Na jednoj strani  je njihovo ponašanje sa komunalnim otpadom koje je neprimereno,a na drugoj strani je njihova pasivnost u korišćenju svojih prava i mogućnosti da utiču na lokalne propise i izdvajanja iz budžeta grada za komunalnu higijenu.A da ne pominjemo njihovo pravo i mogućnost da na izborima za organe lokalne samouprave svojim nepoverenjem sankcionišu odgovorne za upravljanje gradom , njegovim komunalnim  sektorom i trošenjem novca iz budžeta.

Javno komunalno preduzeće “Čistoća” je devastirano višedecenijskim nemarnim odnosom gradskih čelnika prema njemu.To se,najvidljivije je, manifestuje na dva  načina: tretmanom tog ,a i svih drugih javnih preduzeća u gradu, kao partijskim plenom i neadekvantnim  finansiranjem.Od toga kako i koliko se novca izdvaja za ove namene iz budžeta pa do toga kakava se  politika cena komunalnih usluga vodi.U takvim uslovima menadžment ovog preduzeća nema dovoljno ni kadrovskih ni finansijskih kapaciteta da predlaže rešenja akutnih  komunalnih problema a kamo li pak da kreira neke  strategije razvoja sektora komunalnih usluga.

Komunalna milicija grada Kraljeva je,između ostalog, osnovana da vrši održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost.

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave  treba da vrši nadzor u oblasti obavljanja komunalnih delatnosti i rada javnih i javnih komunalnih preduzeća, stanja komunalnih objekata i kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima.

O tome šta od toga ,kako i koliko ova dva organa lokalne,izvršne vlasti,rade mogli bi smo diskutovati “letnji dan do podne” .

Van svake sumnje je da ovakvi prizori itekako idu i njima na dušu.

Elem ,bilo kako bilo očigledni komunikaciski šumovi u trogulu,na relaciji građani,javna preduzeća (u ovom slučaju JKP Čistoća) i izvršni organi lokalne vlasti zaslužuju ,za početak, bar jednu ,unapred dobro pripremljnu,raspravu u Skupštini grada Kraljeva čiji bi krajnji ishod bio reset postojećih praksi i javnih politika u komunalnom sektoru grada Kraljeva.

Ovo se nikako ne bi moglo tretirati kao stranačko pitanje iako su za rešenja najodgovrnije stranke zastupljene  u Skupštini grada,pre svega sve one koje pripadaju vladajućoj većini.

Valjda naš komunalni otpad  nema ni stranački dres ni stranačku zaštitu.

Unapređenje energetskih karakteristika zgrada  nije posao  samo za  profesionalne upravnike zgrada i stanare !

Objavljeno: 24.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Grad Kraljevo je ,budžetom za 2024.godinu opredelio 30.miliona dinara  za  bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Sve  aktivnosti kojima se sprovodi investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada razvrstane su u pet grupa.

Odlukom Gradsko veća, donetom na četvrtoj sednici održanoj u četvrtak 22.februara 2024. godine , predvđeni su različiti procenti učešća grada u bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Šta i koliko od mera unapređenja energetskih svojstava zgrada bespovratno sufinansira grad Kraljevo

Najveće učešće od čak 75.procenata vrednosti potrebnih radova moguće je ostvariti prilikom izvođenja radova investicionog održavanja fasada ali uz istovremeno  sprovođenje mera unapređenja energetske efiksnosti zgrada.

To praktično znači da se  najpre (pr)oceni postojeće stanje energetskih performansi omotača neke zgrade,što se može uraditi primenom nekoliko metoda: kontaktnim i beskontaktnim  a i termovizijskim  snimanjem koga mogu obavljati  lica sa odgovarajućom licencom.

Na osnovu toga , a u skladu sa odrebama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada pristupa se izradi elaborata energetske efikasnosti.

Ono što potom sledi je postavljanje termoizolacionog materijana na fasadu a kao najbolji preporučuje se  kamena vuna koja spada u mineralne materijale.Njena svojstva ,pre svega mogućnost asorpcije vazduha  u njoj ,koji je takođe svojevrsni izolacioni materijal,su trajna i ne menjaju kroz vreme,negoriva je i dobar je zvučni izolator.

Dobri efekti mogu se postići i primenom  sintetičkih termomaterijala ,stiropora ili stirodura.

Ovo je važno istaći jer u strukturi stambenog fonda ,u ekstra i prvoj zoni grada Kraljeva dominiraju zgrade za kolektivno stanovanje  sagrađene u periodu sa  početka sedamdesetih godina prošlog veka.One su ,mahom građene  primenom prefabrikovanih industrijalizovanih sistema,uz minimalnu primenu termoizolacionih materijala.

To je i razumljivo ako se zna da je prvi propis vezana za termičke performanse zgrada, Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju stanova,donet tek 1967.godine i on, samo u jednom članu, definiše   maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote za obimne zidove (prema klimatskim zonama) i ravne krovove ali bez detaljnijeg uputstva za proračunavanje.

Norme koje su ,od 1970. godine i kasnije usvajane posvećivale su više pažnje termičkim performansama zgrada  da bi smo tek 2011.godine   usvajanjem Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada otpočeli proces usklađivanja domaće regulative sa sa evropskim standardima i principima proračuna termičkih performansi zgrada.

Unapređenje energetskih svojstva zgrada  je proglašeno  javnim interesom u gradu Kraljevu Odlukom Skupštine grada Kraljeva iz novembra 2021.godine.

Time su stvorene normativne predpostavke za  bespovratnog sufinansiranja aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada , sredstvima iz budžeta grada Kraljeva.

Sada su na potezu građani-stanari u zgradama kolektivnog stanovanja ali,pre svega i profesionalni upravnici tih objekata  da sve to ne bi ostalo u domenu mogućnosti.

Jer,praksa u predhodnih nekoliko godina je pokazala da se dešava da sredstva lokalne samouprave  opredeljena za ove namene ostaju neiskorišćena  u potpunosti.

Očigledno je da komunikacija na relaciji građani/stanari – profesionalni upravnici zgrada, ,kada je reč o  merama unapređenja energetskih svojstva zgrada nije baš najbolja.

Briga o toj komunikaciji ne treba da bude samo obaveza upravnika zgrada i građana/stanara već je potrebno i angažovanje drugih relevantnih aktera iz  javnog,civilnog,privrednog i medijskog sektora.

Samo tako,angažovanjem svih moguće je ostvariti nešto što je,s pravom,proglašeno za javni- opšti interes.

Ne dozvolimo da nas sunčani,praznični,dani  zavaraju – Vazduh u Kraljevu nije dobar!

Objavljeno: 16.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Sunce u danima praznika prija i popravlja raspoloženje svima. Posebno ako se dani praznika spoje sa vikendom. Sve to nas prosto mami da što više vremena provedemo napolju,radeći po nešto ili odmarajući se.

Spoljnje temperature su,uprkos suncu i dalje takve da se moramo grejati.Posebno u jutarnjim i večernjim satima. A čim se loži počinju , i u Kraljevu, problemi sa kvalitetom vazduha.

Gde god gledali – Vaduh u Kraljevu nije dobar

I ma koliko nam to zvučalo malo verovatno, čak i paradoksalno u odnosu na ono što vidimo tokom dana, podaci merenja kvaliteta vazduha nas vraćaju u surovu realnost.

Da nas sunčani,praznični,dani  ne zavaraju – Vazduh u Kraljevu nije dobar!

Tako je primera radi ,juče, 15.februara u danu ,meterološki sličnom današnjem, u 19 časova zabeležena ekstremno visoka koncentracija suspendovanim mikročestica PM 10 od 126,93 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

A da stvar bude još gora  nije ni polovina neslavnog rekorda u proteklih dvadesetak dana.

Ovo je,nadajmo se, rekord zagađenja u 2024.godini-6.2.2024-17,51 h

Jer , 6.februara 2024.godine u Kraljevu je ,u 17 časova, zabeležna koncentracija suspendovanim mikročestica PM 10 od čak 302,13 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Tog istog dana,u isto vreme izmerena je koncentracija suspendovanim mikročestica PM 2,5 od 112,25  µg/m3 (mikrograma po metru kubnom) što znači da je  svaki duži boravak na otvorenom  lošeg uticaja na zdravlje, a kao mere zaštite u tim slučajevima preporučuje se  ograničavanje  boravak na otvorenom i držanje zatvorenih prozora.

Nije  namera da ispisujući ove redove kvarimo vaše praznično raspoloženje već samo želimo da nas sve podsetimo da borbu protiv nevidljivog i opasnog neprijatelja našeg zdravlja, posebno zdravlja najmlađih i najstarijih nismo, uprkos svemu što se čini u Kraljevu, još uvek dobili.

Čim počne da se loži vazduh je zagađen!

Više je nego jasno, kažu nam u udruženju građana Kraljevački razvojni centar da su glavni uzročnici problema vezanih za kvalitet vazduha u energetskom sektoru grada, pre svega sa individualnim ložištima. Ali ,mi još uvek imamo i dobar broj javnih objekata za koje ,novcem građana Kraljeva iz budžeta grada, kupujemo  energente fosilnog porekla koji zagađuju vazduh koga naša deca udišu. Sa tom praksom se jednostavno mora prekinuti poručuju iz ovog udruženja apelujući na građane da ,koristeći svoja prava, traže od nadležnih raskid sa takvim praksama.

Predavanje o značaju Sretenjskog ustava u kraljevačkoj biblioteci

Objavljeno: 15.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Tokom proteklih nekoliko godina u kraljevačkoj biblioteci ustanovljen je običaj prigodnog obeležavanja Dana državnosti Srbije priređivanjem tematskog predavanja kojim se sa različitih aspekata sagledava višestruki značaj Sretenja u formiranju našeg nacionalnog identiteta.

Prethodna predavanja osvetlila su značaj ovog datuma u kontekstu srpske pravoslavne duhovnosti, s obzirom na činjenicu da Srpska pravoslavna crkva obeležava Sretenje Gospodnje kao dan kada je Bogorodica prvi put uvela novorođenog Hrista u hram da ga posveti Bogu.

Sa predavanja u kraljevačkoj biblioteci o značaju Sretenjskog ustava

Prošle godine bilo je reči o važnosti Sretenja sa stanovišta istoriografije, shodno tome što je na taj dan 1804. godine, kao odgovor na seču knezova, u Oršacu podignut Prvi srpski ustanak. Ovoga puta u središtu razmatranja bio je Sretenjski ustav i njegov značaj u srpskoj pravnoj istoriji o čemu je podrobno i u širokom istorijsko-pravnom kontekstu govorio dr Aleksandar Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.

dr Aleksandar Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

Kako je istakao dr Đorđević, Sretenjski ustav ima povlašćeno mesto u istoriji srpske pravne nauke zbog činjenice da je reč o prvom ustavu kojim je i uspostavljena srpska država 1835. godine. Uprkos činjenici da je na snazi bio samo 55 dana, predstavlja vanredno značajan pravni dokument jer je u mnogo čemu bio ispred vremenu u kojem je donesen.

Njime je predviđena podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, što je osnova demokratskog uređenja društva. U njemu su proklamovana prava i slobode građana, neprikosnovenost ličnosti, sloboda kretanja i nastanjivanja, kao i ravnopravnost građana bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Jedna od njegovih ključnih odredaba predviđala je ukidanje ropstva i feudalnih odnosa i označila je nedvosmisleno opredeljenje ka građenju novog, modernog, demokratski ustrojenog društva.

Autor teksta Danka Spasojević

Autor fotografija Ivan Spasojević

In memoriam:Miloš Radenković – Čovek koji je češće samo srcem gledao

Objavljeno: 12.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

U Beogradu je danas, u 75-oj godini života, preminuo istaknuti  građevinar, privrednik ,srpski domaćin i dobročinitelj Miloš Radenković.Miloš je rođen 1950. godine na jugu Srbije ali je njegova pordica poreklom sa sa Kosova i Metohije što je s ponosom isticao.

Radnu karijeru, građevinskog inženjera  je započeo u “Kablaru” na njegovim gradilištima u Prištini ali se relativno rano odlučio i osamdesetih godina proteklog veka ušao u vode privatnog preduzetništva .Bio je osnivač i vlasnik poznatog  “Građevinara” koji je kasnije postao stub “MR Sistema” u okviru koga su ,svojevremno poslovala poznata prevoznička firma  “Raketa” iz Užica, bolnica Sveti Nikola iz Ratine, Ugostiteljsko turističko preduzeće “Srbija” iz Kraljeva i Multimedijalni centar “KVart”. Iza njega ostaju stotine hiljad kvadratnih metara izgrađenih stanova i poslovnog prostora ,kilometri potpornih zidova, puteva i mostova koje je takođe njegov “Građevinar” izgradio.

Iza njega ostaju njegove zadužbine Hram spaljivanja moštiju svetog Save u Kraljevu, bolnica “Sveti Nikola” u Ratini i multimedijalni centar “Kvart”u Kraljevu.

Iza njega ostaju i brojni svedoci njegovih dobročinstava jer je Miloš nesebično pomagao  svoju Ratinu,,brojne sportske klubove, brojna kulturno umetnička društva, posebno guslarske družine, brojne porodice i pojednice…

U naponu svog radnog stvarlaštva ,vođen porivom domaćina i graditelja, uključio se u tada aktuelne procese privatizacije  kroz to prošao svojevrsnu golgotu i nepravdu od koje se nikada nije oporavio.Iako potpuno pravosudno rehabilitovan sve to platio je najskupljom mogućom cenom, svojim zravljem.

Izgleda da njegov primer i pristup jednog domaćina tim procesima nije bio poželjan model za kreatore tih procesa pa je  sprovedena svojevrsna “eutanazija” njegovog MR Sistema .

To iskustvo  bilo mu je motiv da se ogleda i kao pisac ,a zapisano je ,2011.godine, pretočio u knjigu sećanja  koju je naslovio „Čovek samo srcem dobro vidi“.

Miloš Radenković u ulozi domaćina Emiru Kusturici na otvaranju MMC KVart

Zamolio me je, te sada već daleke 2011.godine,  da napišem predgovor za njegovu knjigu. Danas kad se ,na ovaj način opraštamo od Miloša, ponoviću ,u znak sećanja na  dane kada smo sarađivali i družili se, taj tekst koga sam tada naslovio “Od ličnog ka opštem” jer mi se ,na našu žalost,čini ,još uvek, aktuelnim.Evo tog teksta iz marta meseca 2011.godine :

Pročitavši knjigu „Čovek samo srcem dobro vidi“ najpre sam se podsetio nekih vremena, događaja i ličnosti koje sam, prirodom posla kojim sam se bavio, doživeo ili upoznao kao jedan od neposrednih aktera. Opterećen tim saznanjem i bez- malo dve decenije dugim poznanstvom, a kasnije i prijateljstvom sa autorom, strahovao sam, dok ispisujem ove redove, da ne budem isuviše ličan (čitaj nekritičan) u onom negativnom smislu.

Svestan tih izazova, ipak, javnosti preporučujem ovu knjigu za čitanje, iako je u njoj, u prvom redu, dominatan, logično lični, subjektivni stav autora o proživljenom i preživljenom.

Iako je reč o sudbini i iskustvu jednog čoveka, ova knjiga će pažljivog čitaoca uputiti i na razmišljanje o brojnim razlozima opšteg društvenog karaktera za takvu sudbinu, ne samo autora ove knjige, nego i bezbroj drugih, njemu sličnih, a koji posle proživljenog i preživljenog nisu mogli, nisu hteli ili nisu osetili potrebu da svoje iskustvo i na ovaj način podele sa drugim.

Sa promocije knjige Miloša Radenkovića marta 2011.godine u MMC KVart

Šta je to u ovoj tako lepoj i duboko tragičnoj Srbiji „ram za sliku“ ovakvoj i sličnim sudbinama?

U jednom novinskom tekstu koga sam već objavio pokušavajući da dam odgovor na to pitanje, između ostalog sam napisao: „Ima li država mehanizme da se zaštiti od pojedinaca koji, postupajući u njeno ime, toj istoj državi nanose štetu koju kasnije plaćamo mi, poreski obveznici?

 Što se nas u Kraljevu tiče, možda bi javnost mogla i trebalo da pita pojedine aktere očiglednog „proterivanja“ Radenkovićeve firme „Građevinar“ iz Kraljeva, čime je on to zaslužio? Možda time što je podigao prvu privatnu bolnicu? Ili time što je od temelja do krova izgradio Hram kod Gimnazije? Ili izgradnjom najsavremenijeg bioskopa „Kvart“? Ili finansiranjem odbojkaškog kluba „Ribnica“? Ili, prosto zato što je bio uspešan u svom “zanatu”-građevinarstvu  proizvevši tokom dvadeset i više godina privatnog poslovanja desetine  hiljada kvadrata stambenog i poslovnog prostora i kilometre mostova i puteva? A uspeh se, nažalost, kod nas Srba još uvek teško prašta. Posebno bližnjem!

Očigledno je, nažalost, da država Srbija još uvek nije izgradila te mehanizme da sebe i građane zaštiti od uzurpatora njenih mehanizama, institucija i alata. No, krivica nije samo u njima uzurpatorima države, već i u nama, građanima koji i danas, bezmalo vek kasnije, nismo svesni reči dr Arčibalda Rajsa koji je, kao osvedočeni prijatelj ovog naroda, u svom političkom testamentu pod imenom „Čujte Srbi“ još 1928. godine, između ostalog, napisao: „Za veru u čudesa, od čudotvoraca su potrebniji oni koji veruju. A na nesreću političari su vam svemoćni…“

Dakle ovakvih sudbina u Srbiji biće sve dok su nam pripadnici političkih elita svemoćni ili dok im mi svojim činjenjem i nečinjenjem, svejedno, to omogućavamo!

Ako je autor, makar i naknadno, ovim hteo da nas na to podseti i da nas opomene, onda je to dobro za nas i za njega. Eto, dakle, bar jednog razloga da pročitate ovu knjigu.

Sastanak privrednika Kraljeva i Berana  logičan je nastavak saradnje dva grada koja traje duže od decenije

Objavljeno: 06.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga bila je domaćin današnjih poslovnih susreta srpskih i crnogorskih kompanija iz Kraljeva i Berana.Ovim susretima nastavljena je saradnja između dva grada koja je zvanično započela još 2013.godine.

U protekloj deceniji realizovano je nekoliko projekata prekogranične saradnje u kojima su bili uključeni ,mahom ,predstavnici javnog i civilnog sektora iz dva grada.

Sa današnjeg susreta privrednika Kraljeva i Berana u RPK Kraljevo

Današnji sastanak  privrednika dva grada logičan je nastavak te saradnje jer su se,čini nam se,stekli uslovi za transfer znaja i iskustava predstavnika lokalnih samouprava i civilnog sektora  dva grada stečena kroz već realizovane projekte ka realnom sektoru

Zato je današnji sastanak u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo  i otpočeo isticanjem nabrajanja komparativnih prednosti dve zajednice i njihovih privreda, poput bliskosti mentaliteta, nepostojanja jezičke barijere i slične privredne strukture u kojoj dominiraju sektori turizma ,ugostiteljstva, drvoprerade i usluga.

A skup je kako to i priliči otpočeo prigodnim obraćanjima gradonačelnika Kraljeva dr.Predraga Terzića, predsednika opštine Berane Vuka Todorovića i direktora Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga Zvonka Tufegdžića.

Vuk Todorović,Zvonko Tufegdžić i dr.Predrag Terzić

Reč je potom dobio magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, pomoćnik direktora JEP Toplana Kraljevo koji je ,u više navrata, što kao predstavnik Toplane ,što kao predstavnik civilnog sektora grada Kraljeva učestvovao u realizacij  projekata prekogranične saradnje  podržavanih od raznih  međunarodnih donatora.

Zahvaljujući jednom takvom projektu „Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MOŽEMO“ kraljevačka Toplana je,pre tri godine,  i instalirala solarnu elektranu snage 50 kW na krovu kotlarnice.

mr.Jovan Nešović,Vuk Todorović,Zvonko Tufegdžić i dr.Predrag Terzić

U svom obraćanju privrednicima Kraljeva i Berana  Nešović se osvrnuo na ta iskustva iz dosadašnje saradnje naglasiviši potrebu uspostavljanja saradnje privrednika dva grada u cilju  kreiranja novih lanaca snabdevanja privreda dve države kao jednog od preduslova za dobijanje konkretne finansijse podrške  domaćih i međunarodnih institucija za one privrednike koji inoviranjem svoje opreme i objekata doprinose dekarbonizaciji privrede.

U daljem toku današnjih susreta obavljen je niz pojedinačnih i grupnih razgovora privrednika iz Kraljeva i Berana.

Za očekivati je da ishod današnjeg sastanka,pored uspostavljanja nekih oblika direktne saradnje privrednika Kraljeva i Berana,bude i neki zajednički projekta  sa kojim bi se konkurisalo za direktnu finansijsku podršku i donacije privrednicima iz ova dva grada kod domaćih i međunarodnih institucija.

Pomenom u biblioteci  „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo se  oprostilo od Gorana Petrovića

Objavljeno: 01.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Pomen povodom smrti Gorana Petrovića, književnika , redovnog član Srpske akademije nauka i umetnosti i nekadašnjeg  uposlenika  u ovoj ustanovi u periodu 1996. do 2009.godine,održan danas  u kraljevačkoj biblioteci  „Stefan Prvovenčani“,  jedan je od onih događaja koji će, izvesno je, biti svojevrsni međaš između različitih epoha u istoriji kulture  grada na Ibru.

Sa pomena Goranu Petroviću u bibiloteci „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu

Iznenadna, prerana  smrt vrhunskog stvaraoca, velikana književne reči i neponovljivog promotera Kraljeva i iskrene ljubavi prema zavičaju,ujedinila je u bolu kako ljude sa kojima je Goran u svom gradu, delio vreme svog odrastanja, vreme prvih stvaralačkih dilema i napora,vreme drugovanja po omiljenim im mestima u Kraljevu,tako i one koji su ga znali samo iz viđenja i slučajnih susreta na ulicama, a koji su danas ispunili čitaonicu ove ustanove.

O tim  prošlim vremenima i trenucima ispunjenim druženjem i saradnjom sa Goranom danas su,na pomenu,nadahnuto biranim rečima kako i dolikuje povodu  govorili Dragana Tipsarević,dugogodišnja direktorka kraljevačke biblioteke ali i porodična prijateljica sa Goranom ,njegovi prijatelji,kolege sa posla i iz redakcije časopisa „Povelja“ ,njegova braća po peru Dejan Aleksić i Miloš Milišić kao i Milomir Mile Nedeljković ,glumac i nekadašnji  upravnik Kraljevačkog pozorišta koji je ,bez obzira na razliku u godinama,drugovao sa Goranom ali i sarađivao u mnogim projektima koje su dve ustanove kulture,biblioteka i pozorište,zajednički realizovali što u Kraljevu što širom Srbije.

Danas izgovorene reči na pomenu Goranu Petroviću  zaslužuju da budu prenete integralno, a ne nikako u izvodima citiranim u medijskim sadržajima , pa stoga i predlažemo biblioteci  „Stefan Prvovenčani“ kao organizatoru događaja  da ih  učini dostupnim javnosti, bilo kao integalne tekstove na svom sajtu bilo kao video snimke koje bi zainteresovani mogli pročitati ili pogledati.

Snimak poslednjeg susreta Goran Petrovića i njegovih kraljevčana u njihovoj bibloteci

Posebno se ova naša sugestija odnosi na javno publikovanje video zapisa   Goranovog razgovora na njegovoj zadnjoj promociji u kraljevačkoj biblioteci, tokom koga je on,iniciran pitanjima Dejana Aleksića, osetio potrebu da,kako kaže na snimku kojim je otpočeo današnji pomen ,dopuni svoju biografiju.To je tada  i učinio  nadahnutom pričom o gospođi Zagi Nektarijević,profesorki književnosti i njegovoj prvoj komšinici u Omladinskoj ulici u kojoj je odrastao,koja ga je uvela svet slova i reči, naučivši ga da piše i čita još pre polaska u školu.

Na današnjem pomenu od Gorana Petrovića se ,u ime grada oprostio i dr.Predrag Terzić,gradonačelnik Kraljeva.

Terzić    izabran,po treći put, za gradonačelnika Kraljeva,ali ovoga puta  bez prisustva opozicije

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Treći uzastopni izbor dr. Predraga Terzića za gradonačelnika Kraljeva ostaće upamćen ne samo po neučestvovanju trideset odbornika opozicije u tajnom glasnju i njihovom odsustvu  iz skupštinske sale prilikom proglašenja rezultata tog  glasanje, nego i po veoma burnoj, celodnevnoj, raspravi između odbornika vladajuće većine i opozicije.

Ta rasprava je bila sve osim prilka da se pokaže da su opšti,interesi građana,ono osnovno zbog čijeg identifikovanja, definisanja prioriteta i načina njihovog  rešavanja se i konstituiše vlast jedne lokalne samouprave.

Pažljiviji pratioci lokalne politčke scene zbog ovakvog toka rasprave nisu iznenađeni. Šta više dalo se to naslutiti, i pre sednice, iz objava na društvenim mrežama lidera  stranke iz koalicje okupljene oko SNS ,kome ,iz sasvim opravdanog razloga, nije verifikovan odbornički mandate u kom će smeru ići tok rasprave.

Bilo je jasno da se u  redovima  vladajuće većine došlo do zaključka kako se inicijativnost odbornika iz opozicionog bloka ispoljena na konstitutivnoj sednici mora zaustaviti i javnosti poslati poruka: Mi smo vlast i mi vladamo gradom  kako mi hoćemo, jer imamo većinu odbornika!

dr.Predrag Terzić izabran treći put uzastopno za Gradonačelnika Kraljeva

Zato je danas i bilo previse ličnog “prljavog veša” istrešenog sa govornice prema onima koji nisu većina i koji su  diskvalifikovani i demonizovani  vokabularom kakav se nije moga čuti u lokalnom parlamentu  ni u vreme kada su se ,svojevremno, ,tamo negde u prvoj deceniji ovog veka, suprotstavljene odborničke grupacije čak i fizički sukobljavale u ovoj istoj sali.

Ivan Matović,lider najbrojnije opozicoine grupacije u Skupštini grada Kraljeva

Bilo bi dobro da se na ovome  danšnjem i završi,  u smislu neprimerenog tona i ponašanja na sednicama lokalnog parlamenta,ali sva je prilika, , da je današnje zasedanje samo ogolilo svu dubinu aktulenih političkih  podela  na “naše i “nihove” kakva se na ovim prostorima ne pamti još od doba bratoubilačkih sukoba ideoloških protivnika tokom II svetskog rata.

Ako čak ni minut ćutanja ,za pre tri dana preminulog književnika Gorana Petrovića,  za koga je, na početku zasedanja zamolio Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, nije uspeo da utiče na kasniji ton rasprave,onda zaista treba da se svi zabrinemo.

Milan Vučetić ,šef odborničke grupe Srbija protiv nasilja

Ako nas već nije zabrinulo to što nas je preko desethiljada manje u ovom prelepom gradu u odnosu na period od  pre deset godina,onda teško da ćemo uspeti da shvatimo koliko je opasno da se dalje delimo i svrstavamo u nekakve nazovi politčke frontove koji,uzrged budi rečeno, to suštinski nisu.

Posebno,u očitio je, ekstremo složenim geopolitčkim prilikama kada nam se očas posla može destit ,da zauzeti svojim  ,u osnovi, iracionalnim deobama završimo kao talon u kartanju velikih i moćnih.

Nadajmo se da će svi akteri današnjeg zasedanja lokalnog parlamenta , na kome smo pored novog/starog gradonačelnika  dobili i zamenicu gradonačelnika,Kristinu Marković i 11 novih gradskih većnika, imati dovoljno vremena i što je najvažnije volje da se zapitaju da li  može i da li treba i dalje da nastave, ovako kao danas ,da  razgovaraju u Skupštini grada Kraljeva?

Udružimo snage za čistiji vazduh u Kraljevu!

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Okrugi sto koga je organizovalo udruženja građana Novi Put, održan pre nekoliko dana u Kraljevu,na kome su,od strane predstavnika relevantnih institucija i organa lokalne samouprave , predstavljeni kvalitet vazduha u gradu Kraljevu ,trenutni monitoring kvaliteta vazduha  i projekti koje sprovodi lokalna samouprava u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, potvrdio je  mnoge, ranije izrečene, konstatacije o ozbiljnosti problema sa kojim se građani Kraljeva suočavaju,tokom grejne sezone.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Kraljevo se,godinama unazad, tokom zimskih meseci suočava sa velikim koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu i spadaju u grupu najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha.To su sitne čestice koje se nalaze  u vazduhu svuda oko nas ,koje ,zbog svoje veličine direktno ,negativno, utiču na efekat u životnoj sredini i na ljudsko zdravlje.

One nastaju kao nus pojava nekih prirodnih procesa ali najopasnije i najzastupljenije  kod nas su one koje nastaju delovanjem čoveka a pre svega raspršivanjem prilikom sagorevanja uglja, nafte i ostalih prljavih derivata  pri  zagrevanju objekata.U Kraljevu su nešto manje zastupljene ove čestice  nastale prilikom sagorevanja fosilnih goriva u lokalnom saobraćaju.

Merenja njihove koncntracije se ,u Kraljevu, vrše kontinuirano duže od jedne decenije od strane Zavoda za javno zdravlje kao relevantne i akreditovane  instiucije.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Značaj ovog kontinuiranog merenja je višestruk ali dobijeni podaci se ,još uvek, nedovoljno koriste.Pre svega za definisanje  redosleda i vrste brojni multisektorskih  mera koje lokalna samoprava treba da planira i kontinuirano sprovodi u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Da je ova konstatacija tačna svedoče nam,na jednoj strani, podaci o merama koje svake godine ta ista lokalna samouprava preuzima u cilju otklanjanja uzročnika pojave suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, a na drugoj strani o tome svedoče podaci o njihovim ,i dalje, visokim koncentracijama u vazduhu tokom grejne sezone.

A ti podaci o još uvek velikim prekoračenjima zagađujućih materija u vazduhu,zbog čega se Kraljevo i dalje nalazi na osmom mestu među 10 gradova u Srbiji sa najzagađenijim vazduhom iako nema ni rudinke ni topionice.Tako smo 2021.godine imali 88.dana sa koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu iznad dozvoljenih što je znatno manje nego 2022, kada je broj dana u kojima su prekoračeni limiti bio  s 112 dana.. Ovo smanjenje nije posledica sistemskih mera kako je istaknuto na okruglom stolu, već prosto uticaj povoljnih meteoroloških prilika. O oktobra meseca 2023. godine grad Kraljevo je dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih čestica i prikazivanje rezultata u realnom vremenu (što je bio i zagovarački cilj sprovedenog projekta). Ovo  je značajan faktor u monitoring kvaliteta vazdiha, odnosno blagovremenog i tačnog informisanja građana. Rezultati merenja na ovoj stanici pokazuju da je u januaru mesecu zabeleženo više dana sa ozbiljnim prekoračenjima koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Grad Kraljevo,zadnjih godina,sufinansira i sprovodi mere unapređenja energetskih svojstava i individualnih i javnih objekata,uz podršku resornog ministarstva. To radi zato što su ,najveći zagađivači vaduha  ložišta pre svega individualnih objekata a potom i kotlarnice nekoliko javnih objekata koji još uvek koriste nekvalitetna fosilna goriva (lož ulje, mazut i ugalj) za zagrevanje.

O sprovođenju ovih mera  je, na Okruglom stolu, govorila Mirjana Prodanović,rukovodilac  Projektno razvojnog centra Gradske uprave navodeći,između ostalog, da su za zadnje tri godine unapređene energetske karakteristike i /ili zamenjena ložišta u Domu učenika srednjih škola, OŠ“ Vuk Karadžić“, MST „14 oktobar“, a da je ,u istom periodu oko 300 građana iskoristilo subvencije da unapredi energetske karakteristike svojih objekat i zameni loša individualna ložišta.

Istina o (ne)kvaliteu vazduha tokom grejne sezone i glavnim uzročnicima takvog stanja u Kraljevu  se zna. Donosioci odluka u lokalnoj samoupravi nisu ostali gluvi na upozorenja i predloge stručne javnosti i civilnog sektora grada. Pokrenuti su određeni mehanizmi ,usvojeni kakvi takvi dokumenti javnih politka, mislimo tu ,pre svega, na Plan kvaliteta vazduha za period 2020-2027 donet sa zakašnjenjem i ne baš konzistentnog sadržaja.Uvećavaju se,iz godine u godinu, izdvajanja    iz javnih prihoda  za sprovođenje mera koje unapređuju monitoring kvaliteta vazduha  ali i energetska svojstva objekata čija su ložišta uzročnici zagađenja,ali…

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Problem  kvaliteta vazduha  nije rešen.Nerealno je i očekivati da zbog složenosti faktora koji negativno uiču na njegov rešenje da to bude rešavano po ubrzanim procedurama.

Zato je važno da ,u Kraljevu,udružimo sve snage u borbi za čistiji vazduh, da i dalje unapređujemo međusektorsku komunikaciju i saradnju,a upravo je to kao dobar primer onoga što je videle istakla i Nataša Konstatinović kordinatorka programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“  koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Ova fondacija je pružila neophodnu podršku u poslednjih deset meseci udruženju Novi Put iz Kraljeva da  sprovede svoj projekat „Udružimo snage za čistiji vazduh“ u okviru koga je organizovan ovaj Okrugli sto, niz javnih debata (razgovora sa građanima), prikupljeni podaci i urađena brošura „Čist vazduh-dobro zdravlje“.

Stop za trošenje novca iz budžeta grada Kraljeva bez konsultovanja sa građanima !

Objavljeno: 27.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Odbornici i aktivisti  , političke organizacije  “Srbija centar – SRCE” , već dva dana, na ulicama grada prikupljaju potpise , za peticiju kojom će tražit  da se ,u Skupštini grada Kraljeva, preispitaju sve okolnosti oko sporne nabavke  kamera za video nadzor na ulicama grada.

Potpisivanje peticije za preispitivanje nabavke i postavljanje kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva

“Malopre sam, ovde na ulici, objašnjavao nekim sugrađanima,zašto smo se mi,  odbornici iz opzicionog bloka u novom sazivu Skupštine grada Kraljeva, odlučili da i na ovaj način, uličnom akcijom potpisivanja peticije, zatražimo mišljenje građana o jednom zaista spornom trošenju novca iz gradske kase” rekao nam je Vladimir Dade Savić ,odbornik u Skupštini grada i predsednik Gradskog odbora   “Srbija centar – SRCE” i dodao:

“Trebaju nam i ovi vidovi sureta  jer su građani Kraljeva, udaljeni,  i odučeni, od korišćenja svog prava, da budu pitani kako i za šta sve  treba da se (is)koristi njihov novac. Ta loša praksa je učvršćena u deceniji vladavine naprednjaka gradom na Ibru. Izgleda da su naprednjaci “zaboravili” da građani pune taj budžet grada i da ti isti građani treba da budu pitani  neposredno ili preko nas odbornika   u Skupštini grada o svemu što se tiče zajednice, a posebno o trošenju budžeta grada. A nama je budžet grada za 2024.godinu, vredan više od 40 miliona evra, usvojlo petoro ljudi koji su bili ,i još uvek su, članovi Privremenog organa sve do naredne sednice Skupštine grada.

Organizatori akcije prikupljanja potpisa za preispitivanje nabavke kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva

Odbornici iz opozicionog bloka u Skupštini grada, a sada nas je  u ovom sazivu trideset, boriće se protiv  navika i praksi  da se o  novcu građana Kraljeva odlučuje u malom krugu odabranih ma kojoj politčkoj opciji oni pripadaju. Uostalom ,svi zakoni i svi propisi o tome kako se planira, kako se troše javni prihodi, su našoj strani i mi ne tražimo ništa više nego poštovanje zakona i propisa.

O konkretnom slučaju nabavke  postavljanja kamera za video nadzor na ulicama Kraljeva ,za šta su pojedinci iz gradskog rukovodstva,bez ikakvih konsulatcija potrošili preko milon evra iz budžeta grada, izjasnio se i zamenik Gradskog ombudsmana, dajući svoje stručno, pravno mišljenje, da je to učinjeno uz kršenje brojnih propisa, pa nas i to obavezuje da reagujemo” rekao nam je Vladimir Dade Savić najavljujući da se ulična akcija potpisivanja peticije za preispitivanje okolnosti sporne nabavke  kamera za video nadzor, nastavlja i narednih dana na drugim lokacijama u gradu.