subota, 15. jun 2024.

Brine li iko o bužetu Kraljeva za 2024 godinu?

Objavljeno: 03.11.2023. | autor: KV Novosti -on line

Vlada Republike Srbije donela je, na sednici održanoj 30. oktobra 2023. Godine, Odluku o raspuštanju Skupštine grada Kraljeva i obrazovanju Privremenog organa grada Kraljeva. Rešenjem Vlade, u Privremeni organ grada Kraljeva imenovani su – za predsednika – dosadašnji gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, a za članove Nenad Marković, Kristina Marković, Dragan Vulić i Marko Matović.

Na taj način je,posle mesec i dva dana, pravno verifikovana politička odluka ,na osnovu koje je ,preko šezdeset predsednika i gradonačelnika lokalnih samouprava u Srbij u roku od dva-tri dana podnelo ostavke ,i tako kreiralo pravne mogućnosti za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora u tim samoupravama u istom danu kada će biti održani i vanredni parlamentarni izbori.

Privremeni organ grada Kraljeva je,pre dva dana, održao svoju prvu sednicu i usvojo Poslovnika o radu.U članu 1. tog dokumenta definisane su nadležnosti i mandat Privremenog organa.On će tako obavljati tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine grada Kraljeva , gradonačelnika grada Kraljeva i Gradskog veća grada Kraljeva , utvrđene zakonom, Statutom grada Kraljeva i drugim propisima, do konstituisanja Skupštine grada i izbora izvršnih organa Grada, nakon održanih izbora za odbornike Skupštine grada.

Pojednostavljeno rečeno petoro izabranih u Privremeni organ sami sebi “kroje kapu” usvajajući Poslovnik koji im omogućava da,ukoliko se za takav pristup opredele, maksimalno isključe javnost iz svog rada .

A vreme pred nama će pokazati šta je njihov izbor kada se radi o komunikaciji sa javnošću u postupku usvajanja akata iz njihove nadležnosti.

Svojevrsni test za kakav koncept komunikacije , uključivanja javnosti i poštovanja zakonske obaveze lokalne samouprave kao prava građana da neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, se opredelio Privremeni organ  biće postupak (ne)usvajanja Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2024 godinu. Prema Budžetskom kalendaru trebalo da lokalni organ uprave nadležan za finansije,u oktobru, dostavi  Nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

Koliko nam je poznato to se nije deselo ,ušli smo u novembar kada bi  po tom istom Budžetskom kalendaru koji je neka vista institucionalizovane javnosti budžetskog procesa, nadležni izvršni organ lokalne vlasti  trebalo da dostavi  Predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti,koja je raspuštena a njene  ingerencije sada ima Privremeni organ.

 Skupštine lokalnih samouprava su ,u teoriji, ključne u budžetskom procesu jer odobravaju budžet ali  ,trebalo bi, i kontrolišu potrošnju novca građana od strane državnih institucija,što znači da je i to pravo “pripalo” članovima Privremenog organa grada Kraljeva.

To,praktično, znači,da ne bi bio prekršen ni jedan zakon ako bi Privremeni organ grada Kraljeva sam predložio i usvojio  budžet grada Kraljeva za 2024.godinu.

To je po normama, a u praksi sada imamo petoro članova Privremenog organa od koji su četvoro dosadašnji nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi (bivši Gradonačelnik, bivši predsednik Supštine grada, dvoje bivši pomoćnika Gradonačenika) i jedan narodni poslanik .Uz to dva člana Privremenog organa su I čelni ljudi gradskih odbora političkih  stranaka (SNS I SPS) ,vodećih u  koaliciji koja je bila na vlasti  u gradu do uvođenja privremenih mera.

Verujemo da će stav o tome kako da privremeni organi u 67 lokalnih samouprava u Srbiji,pa dakle  u Kraljevu,postupaju po pitanju usvajati Odluke o budžetima opština i gradova za 2024 ili usvajati Odluke o privremenom finasiranju  biti donet tamo gde se inače, , zadnje decenije, odlučuje u Srbiji.

Valja priseti se da je budžet dokument  takve važnosti da  zakon prepoznaje njegovo neusvajanje  kao jedan od razloga za raspuštanje Skupštine  lokalne samouprave kao i toga da se njime na jednom mestu definišu ciljevi koje jedna zajednica želi ostvariti u određenom vremenskom periodu i sredstva za njihovo ostvarivanje.

A što se konkretno nas u Kraljevu tiče nismo se ,kada je budžetsko planiranje  u pitanju,baš proslavili  ni u vremenu bez privremenog organa.

 O tome ,na svoj način,svedoči Izveštaj o svrsishodnosti poslovanja-Uticaj pripreme odluke o budžetu jedinica lokalne samouprave na efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava  (2019-2021) Državne revizorske komisije.

Za kraj evo nekih činjenica iz tog Izveštaja  : Od ukupno realizovanog budžeta Grada Kraljeva za 2021. Godinu  ,a reč je  o 4.259.697.036,93 dinara ,za samo 7,5 % ukupno realizovanog budžeta Grada Kraljeva  je dato obrazloženje realizacije programskih aktivnosti, ostvarena vrednost učinka i podatak o izvoru verifikacije obezbeđeni  za programske aktivnost.

Kraljevo nije obezbedilo blagovremenu pripremu plana kapitalnih izdataka i dostavljanje predloga odluke o budžetu nadležnom organu, zbog čega je skraćeno vreme raspoloživo za razmatranje predloga i prekoračen je rok za usvajanje odluke o budžetu.

Kraljevo nije obezbedilo adekvatno praćenje i izveštavanje o učincima zbog čega nisu raspoloživi podaci o tome kakvi su rezultati ostvareni realizacijom budžeta. Godišnji izveštaji o ostvarenom učinku budžeta Grada Kraljeva obezbeđeni su za programske aktivnosti na koje se odnosi 24% ukupno realizovanih sredstava budžeta

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 422

Komentari su zatvoreni.