ponedeljak, 16. juli 2018.

Znamo li dovoljno o zavičaju ?

Objavljeno: 19.06.2017. | autor: KV Novosti -on line

„Raška jeste , uvek ,  u srcu ali svakodnevica i  bitka za egzistenciju nas, ipak, udaljavaju od problema i briga koje muče naš zavičaj “. U ovoj jednoj rečenici koju smo čuli od jednog od  aktivnijih članova Udruženja građana „Stara Pavlica“ koja evo već šest godina okuplja raščane u Kraljevu sazdana je sva „enigma“ njihovog odnosa sa zavičajem. Iako verovatno ,najbrojnija „enklava“ raseljenih Raščana u Srbiji i ujedno najbliža svom zavičaju ipak ,godinam unazad,  izostaju institucionalizovane isplanirane i iskoordinirane veze sa zavičajem. I dalje se ,većina, tih veza odvija unutar porodičnih odnosa i pojedinačnih ,mahom rodbinskih, kontakata. Malo je toga ,zadnjih godina porađeno i to , uglavnom, u oblasti prezentacije određenih kulturnih aktivnosti kako bi se ostvarile i učvrstile veze raščana iz Kraljeva i lokalne samouprave Raške . Ma koliko ,na prvi pogled, zvučalo paradoksalno raščanima u Kraljevu nedostaju informacije o svom zavičaju. Tačnije , imaju oni , pojedinačno, dovoljno , parcijalnih , informacija ali o  svojim najbližim rođacima koji žive na teritoriji Raške. Ono što , bez sumnje izostaje jeste jedna „celovita slika“ a posebno pravovremene i relevantne informacije o aktivnostima koje se preduzimaju od strane lokalne samouprave zarad jačanja kvaliteta života žitelja opštine Raška kroz  jačanje ekonomskog razvoja.Jesu savremene tehnologije , a posebno internet , unapredile mogućnosti i razvile nove modele komunikacija ali je i dalje , primereno navikama  i shvatnjima, neposredni kontakt nezamenjiljiv. I baš to bi trebalo da imaju u vidu i raščani u Kraljevu i odgovorni ljudi u lokalnoj samoupravi Raške ukoliko žele da unaprede svoje odnose u cilju ekonomskog razvoja Raške koji , je presudan za zaustavljanje višedecenijske depopulacije teritorije Raške.

Docent dr.Ivana Penjišević-geograf

Potvrdu za ove naše stavove dobili smo i u razgovoru sa sugrađankom Ivanom Penjišević mladom doktorkom geografskih nauka i docentom  Prirodno-matematičkog fakulteta- Odsek za geografiju u Kosovskoj Mitrovici koja je poreklom iz Raške i koja je  članica Udruženja građana „Stara Pavlica“ u Kraljevu.

Ova mlada naučna radnica se godinama unazad , između ostalog , bavi i proučavanjem svog zavičaja.Tako je ,još njen magistarski rad „Faktori i pravci regionalnog razvoja Raškog kraja“ dao naučno utemeljene odgovore na brojan pitanja razvoja Raškog kraja. U tom svom radu dr Penjišević uspostavlja jasnu korelaciju i između nivoa ekonomskog razvoja Raškog kraja i procesa njegove depopulacije ističući da je obimniji ekonomski razvoj i teritorijalna diverzifikacija novih investicija na području Raške , pre svega u poljoprivredu, turizam i šumarstvo, uslov svih uslova da se , za početak, zaustave negativni demografski trendovi.

Kao članica udruženja raščana u Kraljevu, doktorka Ivana ističe potrebu jasnijeg profilisanja  ciljeva i aktivnosti udruženja kao i potrebu veće podrške aktivnostima „Stare Pavlice“ od strane grada Kraljeva  i opštine Raška.Ona je na stanovištu da se međusobna komunikacija između raščana u Kraljevu i lokalne samouprave Raške treba graditi i kroz nove modele i kroz nove komunikacijske kanale koje ,po njoj, treba da karakterišu osmišljenost ,kreativnost i konitinuiranost. Da bi se to ostvarilo svi akteri , za početak , treba da razgovaraju i definišu ciljeve i jedinstvenu strategiju za njihovu realizaciju. Akteri tog dogovora, naglašava ona , jesu rukovodstva dve lokalne samouprave ,Kraljeva i Raške i ,svakako, rukovodstvo udruženja građana „Stara Pavlica“. Udruženje  bi trebalo da , kroz procese planiranja svojih aktivnosti,  iste unapredi i osavremeni u odnosu na već postojeće manifestacije i okupljanja koja i dalje treba negovati i omasovljavati.

Broj pregleda: 2960

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.