utorak, 23. oktobar 2018.

Posts Tagged ‘kraljevo’

Kraljevo dobija priliku da sarađuje sa kineskim gradom Đilin

Objavljeno: 19.10.2018. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Li Yanyong i Milan Bačević

U Kraljevu je danas , u pratnji Milana Bačevića ambasadora Srbije u Kini , boravila delegacija grada Đilin koju je predvodio Li Yanyong ,Generalni sekretar Udruženja spoljnih  prijateljstava

Provinciju Đilin delegaciji grada Kraljeva , koju je predvodio gradonačelnik dr.Predrag Terzić, je predstavio Ambasador dr. Milan Bačević rekavši, između ostalog da je to jedna od 29 kineskih provincija koja se nalazi  na granici sa Severnom Korejom i Rusijom a koja je po izgledu zemljišta,reljefu i još mnogo čemu drugom slična sa Srbijom. To je ,jedna od tri provicije u Mandžuriji , prostire se na 187.000 kvadratnih kilometara i ima oko tridesed miliona stanovnika od kojih osam milona živi u Čangčunu  glavnom gradu provincije.

„Moje zalaganje da predstvnici Đilina  i  istoimene provincije koja već ima saradnju sa Vojvodinom , tačnije sa Novim Sadom, dođe i u Kraljevu temelji se i na činjenici mojih, posebnih, veza za ovaj grad ,u kome živi moja porodica a i u kome je započela moja politička karijera “ rekao je ambasador Bačević i dodao da je u njegovom ambasadorskom mandatu saradnja Kine i Srbije krunisana potpisivanjem sveobuhvatnog međudržavnog sporazuma kao i uključivanjem Srbije, kao prev države na prostoru Jugoistočne Evrope u projekat  „Pojas i put i Mehanizma 16+1“ za saradnju NR Kine sa zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIEZ) koju je predložio kineski predsjednik Si Đinping.

„U mom mandatu realizovano je , do sada , 11 poseta zvaničnika dve zemlje na najvišem nivou ,brojne posete ministara, predstavnika privrede, opština i gradova ali mogu slobodno da kažem da bi kruna moje diplomatske karijere bilo uspostavljanje saradnje  , pre svega privredne, a potom i u svim drugim oblastima između Kraljeva i Đilina ali i provincije Đilin i lokalnih samouprava sa teritorije Raškog upravnog okruga“ rekao je Bačević i dodao da je , u pripremi ove posete već izraženo interesovanje za eventualnu izgradnju fabrike specijalizovanih silikonskih vlakana u Kraljevu , koja bi proizvodela za potrebe evropskog tržišta  kao i fabrike elektronskih čipova za isto tržište.

O tome ko je potencilani partner rečito svedoče i podatci da ova provincija ostvaruje ,poslednjih godina, spoljnotrgovinsku  razmenu od preko osam milijardi dolara godišnje, da već ima saradnju sa preko pedeset gradova širom sveta , da prodaju haj tek proizvode, automobile ,tekstil ,kukuruz…

Šef kineske delegacije Li Yanyong je uz zahvalnost na srdačnom prijemu istakao činjenicu da su on i njegovi saradnici po prvi put u Srbiji ali da za ovo kratko vreme boravka jasno uočavaju bliskost i prisnost naroda Srbije prema njima,da je ta bliskost ,kako on kaže, i krvlju stradalih građana Kine prilikom bombardovanja kineske ambasade u Beogradu, 1999  godine,potvrđena.On je izrazio spremnost da Kraljevo i Đilin uspostave sveobuhvatnu saradnju baš onko sadržajnu kakvu ,danas, imaju Kina i Srbija na nacionalnom nivou.

Sećanje na oktobar 1941 godine u Kraljevu

Objavljeno: 14.10.2018. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Svečanom sednicom Skupštine grada , parastosom i  scenskim oratorijumom pod nazivom „Poručili su nam“ u izvođenju glumaca Kraljevačkog pozorišta ,održanim na Spomen parku pod Grdičkom kosom, Kraljevo je danas obeležilo sećanje na žrtve krvavog oktobra 1941 godine  kada su pripadnici 749. i 737. puka 717. divizije Vermahta, od kojih su 2/3 činili Austrijanci , u petodnevnom bestijalnom orgijanju streljali 2194 osobe. Za još 61 nastradalu osobu tokom oktobra 1941g u Kraljevu  nije moguće utvrditi tačno mesto stradanja.

Teror sproveden u Kraljevu , oktobra 1941 godine bio je deo unapred planiranih aktivnosti Nemačke vojske  o čemu , istoričar-muzejski savetnik  Narodnog muzeja u Kraljevu Siлvija Krejaković, piše „Van ratujućih formacija, a unutar okupacionih nedaća, civilno stanovništvo stradalo je u ratnim operacijama i mnogo pogubnije, od različitih represalija, koje su neposredno ili posredno proistekle iz ostvarivanja teze rasističke ideologije o „višim“ i „nižim“ narodima. U celoj Srbiji, od septembra 1941.godine, mere represije nad civilnim stanovništvom, pretvarajuse u masovne odmazde. Generalno naređenje za izvršenje zločina, inicirano je naredbom Adolfa Hitlera od 10. oktobra, zavedeno pod brojem 2848/4u Štabu opunomoćenog  generala u Srbiji, Franca Bemea. Ovlašćenja iz navedenog Štaba, su bila jasna, njihovoizvršenje konkretizovano, naredbom svim oficirima i vojnicima: Vaš je zadatak da prokrstarite zemljom u kojoj se 1914. potocima lila nemačka krv…Vi ste osvetnici tih mrtvih. Za celu Srbiju ima se stvoriti zastrašujući primer, koji mora najteže pogoditi celokupno stanovništvo… Izvršenje naredbe najviše nemačke Komande na najsuroviji način sprovedeno je u Kraljevu i Kragujevcu.“

Silvija je ,inače, zaslužna za utvrđivanje ,imenom i prezimenom,  broja stradalih oktobra 1941.godine u Kraljevu

Danas, gotovo neverovatno zvuči podatak da je broj tačno stradalih imenom i prezimenom utvrđen tek krajem XX i početkom XXI veka ,bezmalo sedam decenija posle tragičnih događaja, jer se u decenijama posle rata umesto insistiranja na utvrđivanju imena i prezimena stradalih prilikom obeležavanja tih datuma i u Kraljevu i u Kragujevcu  insistiralo na svojevrsnoj mitologizaciji tih događaja u funkciji snaženja narativa, tih godina vladajuće ideologije, ali delom i prikrivanja nemara prema istorijskoj građi i dokumentima od strane onih čiji je posao da je čuvaju,obrađuju,tumače i javnosti interpretiraju.

„Nema slučajnih građevina, ni spomenika izdvojenih iz ljudskog društva i njegovog razvitka, kao što nema ni slučajnih rušitelja tih istih građevina i spomenika čije je najrazornije oružje: zaborav i nepoštovanje često vlastitih predaka“, piše   Ivo Andrić u Znakovima pored puta.

Kraljevo i kraljevčani bi i ovo trebali da imaju ,i danas, u vidu. Jer ,lepo je to što se,u ovim danima, stradalih sećamo, ali nema objašnjenja, ni opravdanja, da Spomen park ni danas nije  građevinski završen,niti je pak opremljen adekvatnim sadržajima namenjenim njegovim povremenim posetiocima.

Kako da učenici i nastavnici budu pr(a)vi promoteri štednje energije?

Objavljeno: 13.10.2018. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Deo učesnika dvodnevne radionice na Goliji u organizaciji UG „Novi Put“ iz Kraljeva

Danas je , na Goliji , završena dvodnevna radionica pod nazivom „Zelena energija –Siguran put u budućnost“  na kojoj su , u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva ,  profesori i nastavnici iz nekoliko škola iz Kraljeva i Raške kao i predstavnici lokalnih medija razgovarali o tome kako učenike , ali i njihove roditelje, najefikasnije  edukovati  o značaju štednje energije a a potom ih i  uključiti u aktivnosti koje  doprinose  štednji energije.

U raspravi je konstatovano da se , u većini osnovnih škola  u ova dva grada , što kroz redovnu nastavu što kroz razne  van nastavne aktivnosti učenici upoznaju sa osnovnim informacijama o energiji , različitim energentima, posledicama njihove transformacije u različite oblike finalne oblike  energije po životnu sredinu, ali i o potrebi da se energija štedi i efektima štednje energije na poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Nastavnici su,kroz diskusiju, posebno naglasili brojne normativne prepreke  koje su pred njima kada žele i trebaju da pojedine aktivnosti , poput recimo sagledavanja primera dobre prakse u racionalnom korišćenju energije, treba da realizuju van škole na terenu.

Na radionici je pokrenuta i od svih učesnika prihvaćena ideja da se pokrenu aktivnosti koje bi doprinele  kreiranju  modela raspodele benefita ostvarenih štednjom energenata u školama između škole i lokalne samouprave koja ,inače,  iz svojih javnih prihoda finansira  materijalne troškove škola.

Učesnici radionice na Goliji  su se složili da je motivaciju nastavnika i učesnika škole da efikasnije koriste različite vidove energije presudna za njihovo veće angažovanje u aktivnostima čiji će ishod biti manja potrošnja energije u jednoj školi.Složni su i u oceni da su različiti vidovi stimulacija učenika i nastavnika važni za njihovu motivisnost za bilo kakave aktivnosti pa i one usmerene na štednju energije u jednoj školi.

Trenutno visoki troškovi za različite energente koje koriste škole u Kraljevu i Raški ,uslovljeni brojnim faktorima, mogu ,kroz mere štednje i racionalniju potrošnju, kreirati dovoljno sredstava za stimulaciju učenika i nastavnika za njihovo aktivnije angažovanje u sprovođenju mera štednje i racionalne  potrošnje energije.

Na kraju ove radionice podržane od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine kao  dela projektnih aktivnosti  UG „Novi Put“,  njeni učesnici su upoznati i sa još jednim projektom iz Kraljeva  koji je dobio podršku Ministartva za zaštitu životne sredine u ovoj godini. Najavljena je promocija registrovanog javnog glasila , portala „Ekovizije“ koji je zamišljen  i kao komunikcijski alat za različite  aktere angažovane u oblastima zaštite životne  sredine, civilne zaštite , energetike i energetske efikasnosi na teritoriji opština i gradova iz Raškog upravnog okruga.

Biće to,rečeno je danas  na Goliji, mediji potpuno otvoren i za prezentaciju i promociju aktivnosti učenika i nastavnika svih škola sa teritorije Raškog upravnog okruga u ovim oblastima.

Hvala pčelama!

Objavljeno: 09.10.2018. | autor: KV Novosti -on line

Autorka izložbe viši kustos ,istoričar Mirjana Savić

Sinoć je ,u Narodnom muzeju u Kraljevu, otvorena izložba  pod nazivom „ Hvala Pčelama-Istorija pčelarstva u kraljevačkom kraju “ čiji je autor  Mirjana Savić,viši  kustos istoričara.

Ova izložba i čin njenog otvaranja ukazali su na , najmanje , dve činenice. Prva je da je intersovanje za pčelarstvo itekako prisutno što se manifestovalo brojnom publikom kakva odavno nije zabeležena na jednom  događaju u kraljevačkom Narodnom muzeju. Druga činjenica je da pčelarstvo, kao grana poljoprivrede , ima u Srbiji i u kraljevačkom kraju dugu tradiciju koja seže još u srednjevekovni period.

Sačuvani istorijski izvori svedoče o značajnoj ulozi srpskih manastira u srednjem veku u širenju pčelarastva. Svi vladari iz dinastije Nemanjića su su podržavale pčelarenja a vosak je ,tada , bio  značajnij proizvod od meda. Oni ,vladari  , su svedoče dokumenta manastirima darivali posede sa ulijama ,uljanicama (pčelinjacima) a uljari (pčelari) su bivali oslobađani svih drugih obaveza.

I iz perioda kada su ovim prostorima vladali Turci Osmanlije postoje brojna dokumenta , posebno ona o spahijskom porezu ,iz koji se da zaključiti da je pčelarstvo bilo razvijeno.Jer, pravilo je bilo da se naturalni porez ,ušur, od pčelinjaka plaća po tarifi od akče na manje od deset košnica.Tako u dokumentima iz 1560 godine kada je ovaj kraj , oko tadašnjeg Rudo Polja  i ,kasnije , Karanovca,  bio deo Požeške stoje podatci , da je , recimo selo Kruševica nadomak manastira Žiča imalo 31 domaćinstvo i davalo je destak 85 košnica.

U  Karanovcu , 1805 godine , posle proterivanja Turaka  tokom Prvog srpskog ustanka , Karađorđe dozvoljava da se , zarad zadovoljenja potreba ustanika u Tursku mogu davati(izvoziti) samo med , maslo i kože dok se promet voska ograničava. Racionalno pčelarstvo, poput mnogih novina, poteklih u Vojvodini proširilo se pod osmanskom vlašću i u Srbiji a u Vojvodini su se pojavile i prve knjige o pčelarstvu na srpskom jeziku „Novi pčelar“ i „Pčelar“ štampne u Beču koje je napisao sveštenik ,ekonom i katiheta Avram Maksić (1792-1845) iz Sombora.

12  novembra 1897 godine , u tadašnjoj Kraljevini Srbiji , osnovano je Srpsko pčelarsko društvo koje je dalo snažan posticaj unapređenju pčelarstva.

Predsednik Društva pčelara Kraljevo Dragan Rakicević

Prema rezultatima popisa iz 2012 godine utvrđeno je, piše u izuzetno dobro urađenom katalogu za ovu izložbu , da se u Srbiji  preko 31000 gazdinstava bavi pčelarstvom od kojih je najveći broj u regionu Šumadije i Zapadne Srbije. U ovom regionu beleži se konstantan rast broja košnica kojih je 2014 bilo 248.000 , 2015 godine 290.000 a 2017 370.000 košnica. Devedesetih godina prošlog veka u Kraljevu su organizovane prve izložbe pčelarstva i organizovani prvi debatni klubovi o pčelarstvu a praksa stručnog usavršavanja pčelara se  kontinuirano obavlja.  Za to su zaslužni brojni stručnjaci , među kojima i oni iz Veterinarskog instituta iz Kraljeva  predvođeni dr.Nadom Dugalić-Vrndić i dr Kazimimirom Matovićem. Matovićevi stručni radovi doprineli su da Kraljevo bude prepozanti na mapi svetske nauke o pčelarstvu. Jedan je od 60 koautora iz 31 zemlje sveta  knjige „No bees,No life“. Uz preporuku  organizatroima da katalog izložbe učine dostupnijim široj javnosti  završavamo ovaj izveštaj rečima autora izložbe Mirjane Savić: „ Poslednjih decenija opstanak pčela doveden je u pitanje. Ovo se mora shvatiti ozbiljno jer 84% biljnih vrsta i 76% proizvodnje hrane zavisi od oprašivanja koje obavljaju pčele. Zato hvala pčelama koje ,milionima godina, učestvuju i , nadamo se, učestvovaće u očuvanju biodiverziteta naše planete. Na nama je da im to omogućimo jer time štitimo

Kraljevo je proslavilo Kraljevdan

Objavljeno: 08.10.2018. | autor: KV Novosti -on line

Zaslužni građanin grada Kraljeva za 2018 godinu  Miroljub Miša Dugalić

Kraljevo je ,danas , svečanom sednicom Skupštine grada obeležilo svoj dan grada-Kraljevdan. 7 oktobar je , pre dve decenije , odabran za dan grada u znak sećanja na Stefana Nemanjića , poznatijeg , posle krunisanja u obližnjem manastiru Žiča kao  Prvovenčani , jer   tog datuma   vernici Srpska pravoslavna crkva slave  čak četri svoja svetca Svetu prvomučenicu Teklu , prep. Simona , sv. Kralja Vladislava i prep. Davida. Kraljevo je te , 1998 godine ,  spadalo u krug onih gradova u kojima je predhodno  došlo do smene vlasti posle čuvenog Miloševićevog „lex specijalisa“ kojim je priznao rezultate glasanja iz novembra 1996 godine , u februaru 1997 godine , posle dolaska izaslanika OEBSA Felipea Gonzalesa u Beograd.Tadašnje rukovodstvo grada je izborom novih heraldičkih obeležaja i novog datuma Dana grada želelo da napravi diskontinuitet sa , kako su  tada govorili, vlašću koja u Kraljevu traje od 1945 godine.

Odbornici i gosti na  svečanoj sednici su najpre saslušali izveštaj  gradonačelnika Kraljeva  dr.Predraga Terzića o investicijama u infrastrukturu grada  započetim i realizovanim između dva praznika  kao i započetim investicijama u privredi od kojih su , svakako , najvažnije gradnja fabrike tekstila turske kompanije „Tai group“ u kojoj će ,kažu, biti zapošljeno 2500 radnika i fabrike „Leoni“ u kojoj će , kada bude kompletno završena , biti angažovano preko 4000 radnika.

U nastavku sednice  su , kao i predhodnih godina , dodeljena najveća  priznanja grada Kraljeva: Diploma zaslužnog građanina , Diploma zaslužne organizacije , Oktobarska nagrada grada Kraljeva , specijalna nagrada „Milomir Glavčić“ koja se dodeljuje za podsticanje humanosti  kao i Zvanje počasnog građanina grada Kraljeva.

Zaslužni građanin grada Kraljeva za 2018 godinu Zoran Vukadinović

Ovogodišnji dobitnici Diplome zaslužnog građanina grada Kraljeva su Zoran Vukadinović , Miroljub Dugalić , Slavoljub Maržik i posthumno Zoran Milojčević-Čombe. Diplome Zaslužne organizacije dobile su: Osnovna škola „IV kraljevački bataljon“, Fudbalski savez Raškog okruga i Matica iseljenika Kraljevo.Oktobarska nagrada grada Kraljevva posthumno je dodeljena legendarnom odbojkaškom treneru Dušanu Boškoviću a specijalna nagrada za podsticaj humanosti koja nosi ime poznatog dobrotvora i velikog donatora iz Kanade  Milomira Glavčića , pripala je , ove godine , Moto klubu „Kings“ iz Kraljeva.Svakako vredan pažnje je gest humaniste iz Kanade Milomira Glavčića koji je,pored grada i sam   novčano nagradio Moto klubu „Kings“ o čemu je prisutne upoznao i nagradu uručio , njegov izaslanik i saradnik u humanitarnim aktivnostima , novinar  Miroljub Miša Dugalić , dopisnik „Politike“ iz Kraljeva koji je,danas, i sam  dobio priznanje grada Kraljeva, Diplomu zaslužnog građanina. Zvanjem počasnog građanina grada Kraljeva nagrađeni su Andrej Verlič iz Maribora za nesebičan lični doprinos razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa  između grada Maribora i grada Kraljeva i doktor Ljubodrag P. Ristić,viši naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU  za dubinsko sagledavanje zavičajne prošlosti.

Još jedna međunarodna prezentacija iskustava Kraljeva u borbi sa elementarnim nepogodama

Objavljeno: 29.09.2018. | autor: KV Novosti -on line

Osjek je , juče , bio domaćin međunarodnog skupa koga su u sklopu EU projekta“SEE URBAN“ , na tamošnjem Građevinskom fakultetu ,oranizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije i Središnji državni ured za Hrvate van Republike Hrvatske.

Skup je organizovan u dve sesije na kojima se govorilo o regionalnom povezivanju  u cilju jačanja  kapaciteta lokalnih samouprava i njihovih institucija  koje se bave smanjenjem rizika od elementarnih nepogoda i o povezivanju i saradnji na prekograničnim projektima u cilju povlačenja novca iz EU fondova.

U delgaciji Srbije koju je predvodio Ivan Bošnjak ,državni sekretar u Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije,bili su i predsednica Skupštine SKGO i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, Sandra Nedeljković,zamenica direktora Kancelarije za javna ulaganja Vlade Srbije, Darko Drndić menadžer  Savetodavnog centra SKGO.

Zbog rezultat ostvarenih  u organizovanju i vođenu poslova  vezanih za prevenciju i upravljanje vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama , gradu Kraljevu je odato priznanje učešćem  njegova dva predstavnika u sastavu zvanične delegacije Srbije.

Tako su ,na skupu u Osjeku bili član Gradskog veća dipl.inž.šumarstva Aleksandar Cvetković i  Načelnik Odeljenja za poslove Civilne zaštite gradske uprave, dipl.inž.rudarstva Zdravko Maksimović.

Bila je to prilika da ,učestvujući u raspravi, Zdravko Maksimović predstavi iskustva grada Kraljeva na poslovima  prevencije i upravljanja vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama kao i iskustva iz prve godine rada Asocijacije opština i gradova iz sliva Zapadne Morave udruženih u cilju jačanja kapaciteta   javnih uprava tih lokalnih samouprava za borbu sa elementarnim nepogodama.

Politički odnosi dve države nisu na zavidnom nivou  ali učesnici skupa su se složili da, iako je Dunav granica on ne deli rizike od elementarnih nepogoda koje niti poznaju niti priznaju granice i nacije.Zato je saradnja i udruživanje u borbi protiv elementarnih nepogoda  na lokalnom nivou u pograničnim oblastima  neminovna iz brojnih razloga.

Kraljevčani znaju da prepoznaju i cene dobre muzičare !

Objavljeno: 17.09.2018. | autor: KV Novosti -on line

Sinoćnjim koncertom na Trgu Svetog Save u Kraljevu na kome su nastupili Uroš Perić i The Mambo Stars – Ray Charles tribute i bluz bend „Texas flood“ iz Beograda završen je VIII „Internacionalni festival „JazzIbar“. Vrhunski muzičari inspirisani odličnom reakcijom kraljevačke publike dali su svoj maksimum u želji da lepotu ove vrste muzike koja je ,uprkos malobrojnim poštovacima, preživela mnogobrojne turbulencije na muzičkoj sceni koju,nažalost, kreira trenutni ukus publike. „I moje autorske kompozicije nastavljaju dela velikih autora, kako se ne bi zaboravili ni Luis Armstrong, Frenk Sinatra i mnogi drugi. U poslednje vreme sve više pišem, ali ostajem u bluzu, soulu, džezu, kantriju“, kaže Uroš Perić poznat kao „Beli Rej Čarls“. „Ovo nam je prvi ozbiljniji nastup u Kraljevu. Činjenica je da smo aktivniji u inostranstvu, ali uvek je lepo doći kad je ovakva prilika u pitanju i širiti muziku po svim delovima naše lepe zemlje“, rekao je. Nenad Zlatanović, gitarista i pevač benda„Texas flood“ iz Beograda.Recimo na kraju da je organizator Internacionalnog džez festivala Kulturni centar „Ribnica“ iz Kraljeva opravdao očekivanja publike,muzičara i sponzora festivala predvođenih Ministarstvom za kulturu i informisnje i Gradom Kraljevom.Ova ustanova kulture je ,inače pored VIII „JazzIbar“-a ove godine uspešno organizovala i Festival umetnosti  „Maglič“, VIII „Street art“ festivala… Recimo  na kraju ,podsećanja  radi , da je koncept  festivala postavio i  , do svoje smrti, sprovodio  Mihajlo Miša Blam kao umetnički direktor festivala.

Ajvarom zatvorena „Pasuljijada“

Objavljeno: 09.09.2018. | autor: KV Novosti -on line

Štand sveukupnog pobednika ekipe „ORA nije fora“

Današnjim takmičenjem  u spremanju ajvara pod nazivom „Izađi mi na teglu“ završena je , u Kraljevu , trodnevna , XXVIII turističko-kulinarska  manifestacija „ Srebrni kazan “. Ova manifestacija je , do pre pet godina , organizovana u samom centru grada , trajala je samo jedan dan i na njoj su se takmičile kuvarske ekipe iz zemlje i inostranstva u pripremanju pasulja pa je , u narodu , bila poznatija kao „Pasuljijada“. Njen koncept je , rekosmo već , pre pet godina, doživeo značajne izmene i to ne samo seljenjem najpre na Gradski keja a potom  , od pre dve godine , na obale Ibra već i novim sadržajima. Još za vreme održavanja na centralnom gradskom trgu , tik kraj spomenika Solunskim ratnicima , proširena je , pre sedam godina , takmičenjem u kuvanju riblje čorbe pod nazivom „Riblji kotlić“ a u zadnje dve godine pod svoje okrilje prihvatila je i održavanje jednog od termina takmičenja u pripremanju ajvara pod nazivom „Izađi mi na teglu“. Inače ,takmičarski karavan u pripremanju ajvara pod ovim nazivom ,ove,pete sezone , će okupiti oko 450 takmičarskih ekipa i 3.000 učesnika koji će od 17. avgusta do 13. oktobra ispeći 12.000 kg paprika, u 27 gradova pre beogradskog finala planiranog za 13 oktobar.

Svako ima svoju tajnu za dobar pasulj

Ovogodišnji XXVIII „Srebrni kazan“ okupio je  , na sve tri manifestacije oko 50 takmičarskih ekipa sa više od 200 takmičara . Za sveukupnog pobednika manifestacije i „Viteza riblje čorbe i pasulja“ proglašena je ekipa udruženja građana „ORA nije fora“,dok je ekipa Specijalne bolnice „Agens“ iz Mataruške Banje proglašena za najbolju u kategoriji profesonalnih kuvara. Šampionski kulinarski  tim , u kuvanju pasulja , u kategoriji  kulturno umetničkih duštava je tim „KUD Karanovc-a“ iz Kraljeva  a  ekipa udruženja „Patrola“ je najbolja među takmičarima u kuvanju pasulja  iz reda udruženja građana.Iako duboko zašla u treću deceniju svoga postojanja ova manifestacija nije  u dovoljnoj meri iskoristila sve svoje potencijale kao i potencijale lokacije održavanja ,neposredno na obali Ibra u centru grada , za privlačenje većeg broja posetilaca kako iz zemlje tako i iz zemalja regiona pre svega. Čini se da je , kao i na njenom samom startu, kada ju je pokrenuo njen idejni tvorac pokojni Jovica Aleksić , u to vreme direktor ugostiteljskog preduzeća „Srbija“ iz Kraljeva,prate bespotrebne kontraverze i osporavanja u delu lokalne javnosti, iako je ,u međuvremenu, uvrštena u zvaničan kalendar turističkih manifestacija i ako uživa podršku lokalne samouprave.

Započeta gradnja fabrike „Leoni“ u Kraljevu.

Objavljeno: 06.08.2018. | autor: KV Novosti -on line

Danas su u Kraljevu , na lokaciji „Ratarsko imanje“ počeli pripremni radovi za igradnju  četvrte fabrike nemačke grupe „Leoni“ u Srbiji koja se bavi proizvodnjom žica, optičkih vlakana, kablova i kablovskih sistema.Ovaj gigant zapošljava preko osamdestpethiljada zaposlenih u tridesetak zemalja širom sveta a fabrika za čiju je gradnju ,u petak 3.avgusta, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne usluge grada Kraljeva izdalo dozvolu trebalo bi da bude završena do kraja naredne,2019 godine.Radove izvodi preduzeće „ČIP“ d.o.o iz Prokuplja, koje je izgradilo je sve fabrike „Leonija“ u Srbiji a fabrika u Kraljevu će imati 45000 kvadratnih metara.Njena izgradnja je odlukom Vlade Srbije ,juna meseca ove godine,proglašena za projekat od nacionalnog značaja.Po donošenju ove odluke u kompaniji „Leoni“ započeto je sa traženjem kadova ,u ovoj fazi uglavnom za menadžerske pozicije da bi ,vremenom bilo primljeno između 4000 i 5000 radnika..Leoni inače,trenutno,u svojim pogonima u Prokuplju, Malošištu i Nišu  zapošljava oko 6.000 radnika.

Neobično druženje umetnika i ljubitelja umetnosti u Kraljevu

Objavljeno: 05.08.2018. | autor: KV Novosti -on line

Kraljevačka slikarka Hadži Milena Marija Magdalena Kovačević i njen suprug Brane bili su , u subotu veče , po deseti put zaredom, domaćini maskenbala.Oni , evo već desetu godinu, svake prve subote u mesecu avgustu organizuju druženje svojih prijatelja ,umetnika i ljubitelja umetnosti iz zemlje i inostranstva u dvorištu svoje porodične vile „Magdala“. Iako nije baš svojstveno ni ovom podneblju ni našoj tradiciji ovo druženje pod maskama u organizaciji bračnog para Kovačević iz Kraljeva, vremenom je postalo mesto gde se znani i neznani ljudi iz sveta umetnosti pre svega, ali i iz drugih profesija ,sreću i druže u veseloj ,karnevalskoj atmosferi zaboravljajući ,bar na trenutak ,svakodnevnicu i obaveze koja ona sobom ,neminovno, nosi. „U proteklih deset godina tokom ove manifestacije koja slavi ljudsku kreativnost , kroz našu kuću prošlo je nekoliko hiljada posetilaca a priliku da pokažu sebe ,svoje stvaralaštvo, svoju kreativnost imalo je više desetina umetnika iz zemlje i inostranstva. Bilo je tu više kamernih pozorišnih predstava ,resitala, izložbi ,mini koncerata ozbiljne i druge muzike , plesova iz nama dalekih zemalja…i naravno ,uvek, dobrog druženja i zabave. U želji da istaknemo umetnosti primerenu nekonvencionalnost druženje smo nazvali „Masharat“ (Maskenbal).Iako naziv manifestacije govori da se radi o nekoj vrsti maskenbala mi ,kao njeni domaćini uvek naglašavamo da maskiranje ,to jest oblačenje kostima , nije preduslov za učešće na ovom druženju koje slavi kreativnost“ rekla nam je Hadži Milena i dodala: „U želji da ova manifestacija dobije formu i oblik koji će omogućiti da što više mladih i kreativnih osoba iz našeg grada uzme učešća u njoj i tako doprinese društvenoj afirmaciji kreativnog-stvaralačkog u bilo kom umetničkom žanru formirale smo , grupa mojih prijateljica iz Kraljeva i iz drugih gradova i ja , udruženje građana „ Dame-nekad i sad“. Želja nam je da ovo udruženje tu našu tradiciju vezanu za žensku kreativnost i rad , kao vid kulturnog , nematerijalnog nasleđa predstavi mlađoj ženskoj populaciji i zainteresuje je za obnavljanje i razvijanje nekih, davno zaboravljenih veština i znanja a koje im , prilagođene savremenom trenutku , mogu biti višestruko korisne kako za lično usavršavanje tako i za eventualni izbor budućeg stalnog ili povremenog posla“. Domaćini su , ove godine ,obeležavajući desetogodišnji jubilej , uručili i nekoliko zahvalnica ljudima koji su ih ,na razne načine podržavali svih ovih godina kako bi „Masharat“ postao jedna od manifestacija po kojoj se,na mapi kulturnih dešavanja, prepoznaje Kraljevo.