sreda, 12. decembar 2018.

Nužnost prevencije u borbi protiv elementarnih nepogoda

Kako da lokalne samouprave u Srbiji umrežene oko slivova reka dopinesu jačanju otpornosti zajednice na klimatske promene?

Objavljeno: 07.11.2017. | autor: KV Novosti -on line

Sa sastanka u Požegi

Požega je , danas , bila domaćin V sastanka Tima za koordinaciju aktivnosti gradova i opština sliva Zapadne Morave . Radi se o radnom telu koga čine predstavnici 12 opština i 5 gradova koji su , 10 februara ove godine , u Kraljevu, potpisali Protokol o saradnji gradova i opština u slivu Zapadne Morave   u cilju zajedničkog rada na stvaranju otpornije zajednice kako bi se prevencijom i edukacijom predupredili i smanjili rizici od elementarnih nepogoda . Sastanak, koji je organizovan uz podršku UNDP  a kome su prisustvovali i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i FAO programa UN za Srbiju , je iskorišćen za analizu  već preduzetih aktivnosti lokalnih samouprava u slivu Zapadne Morave na upoznavanju sa međunarodnom metodologijom procene šteta od elementarnih nepogoda   Post-Disaster Needs Assessments , skraćeno PDNA  (Procene potreba za oporavak i obnovu od elementarnih nepogoda). Istaknuta je potreba da se nastavi sa praksom započetom u septembru ove godine kada je na Rudnu  održan  trodnevni Seminar-trening radionica u organizaciji  Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije , Stalne konferencije gradova i opština , Svetske banke , ogranaka Ujedinjenih nacija FAO i Odeljenja za  poslove civilne zaštite gradske uprave grada Kraljeva.Majske poplave 2014 godine su , posle kraljevačkog zemljotresa iz novembra 2010 godine, ponovo ukazale na probleme u procenjivanju šteta od elementarnih nepogda jer su se iste radile po ,do nedavno , jedino važećoj  metodologiji  iz nekadašnje SFRJ koja je usvojena još 1987 godine. Stoga se  primena međunarodne PDNA metodologije , uz predhodno prilagođavanje našim uslovima i  potrebama, nameće kao prioritet. Na skupu u Požegi bilo je reči i o predstojećim  aktivnostima na državnom nivou u segmentu  normativne delatnosti jer  se , za koji dan, očekuje početak javne rasprave o Nacrtu  novog Zakona o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama koji bi trebalo da predstavlja budući krovni zakon  i u oblasti civilne zaštite. No , kako se danas čulo u Požegi, nacrt ovog  dokumenta , još uvek, nije dostupan lokalnim samoupravama , tačnije onim delovima javnih uprava opština i gradova koji se ,trenutno, bave poslovima civilne zaštite,poslovima  izrade Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Šta više ionako malobrojni  ljudi angažovani na ovim poslovima u lokalnim samoupravam ,do danas, nisu znali ni kako će i gde sve biti organizovana javna rasprava o ovom izuzetno važnom dokumentu . Dodamo li ovom i činjenicu da je aktuelni Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan , nedavno, na završnoj konferenciji Tvining projekta „Uspostavljanje mehanizma za sprovođenje Uredbe o mehanizmu monitoringa“ najavio izradu Zakona o klimatskim promenama kao jednog  od najvažnijih zakona koji će biti donešen , onda ne čudi što se , u onom delu , malobrojne, stručne javnosti koja se bavi pitanjima klimatskih promena i poslovima civilne zaštite , javlja zapitanost o razlozima zbog kojih je, očigledno, izostala međuministarska koordinacija oko nekih važnih pitanja vezanih za izgradnju sistema koji će biti funkcionalan u borbi protiv klimatskih promena. Jer, toj javnosti je itekao poznat uticaj klimatskih promena na pojavu elementarnih nepogoda kojima bi , po prirodi svog postojanja , u velikoj meri trebala da se bavi civilna zaštita organizovana , pre svega , na lokalnom nivou sa jasno definisanim nadležnostima  i nadasve funkcionalnim  položajem u celini bezbedonosnog sistema države. Možda bi predstojeće rasprave o  nacrtima oba ovde pomenuta zakona trebalo dopuniti i pitanjem zašto se mesto i uloga civilne zaštite kao dela sistema bezbednosti ne bi rešila posebnim Zakonom o civilnoj zaštiti koji bi , za početak , precizno odredio njenu poziciju u sistemu bezbednosti , organizaciju i nadležnosti uklučujući i deo vezan za prevenciju u borbi protiv klimatskih promena.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje  u okviru projekta „Snagom  zajedništva  i znanja u borbi protiv elementarnih nepogoda“. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu isključiva su odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Ministarstva za kulturu i informisanje .

Broj pregleda: 665

Komentari su zatvoreni.