subota, 22. septembar 2018.

NEDOSTAJE NAM ZAKON O CIVILNOJ ZAŠTITI

Objavljeno: 27.11.2017. | autor: KV Novosti -on line

Kragujevac domaćin rasprave o novim zakonskim rešenjima u oblasti smanjenja rizika i upravljanja vanrednom situacijom

Sticajem okolnosti ali i izborom organizatora, pre dvadesetak dana Sektora za vanredne situacije, a danas Mreže SKGO za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama, Kragujevac je postao centralno mesto za rasprave o novim zakonskim rešenjima u oblasti smanjenja rizika i upravljanja vanrednom situacijom. Tako su se nova zakonska rešenja u ovim oblastima, predstavljena javnosti pre dvadesetak dana u gradu na Lepenici,  bila danas, maltene na istom mestu, predmetom brojnih i argumentovanih primedbi predstavnik šezdesetak opština i gradova.

I uvodničar, prof. Bogoljub Milosavljević sa pravnog fakulteta univerziteta Union iz Beograda ali i desetak učesnika u diskusiji  su pohvalili dobru ideju predlagača Zakona, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, da se načelu prevencije da zapaženije normativno mesto. No, predloženi Nacrt ne daje prava rešenja za operacionalizacinu tog  načela sa aspekta uvažavanja stvarnih resursa lokalnih samouprava. Opštinama i gradovima se olako nameću nove, pre svega materijalne obaveze, bez ikakvog uvažavanja čitavog niza drugih potpuno kontradiktornih normi kako u oblasti finansiranja tako i u oblasti kadrovskih mogućnosti lokala. Drugo pohvaljeno načelo zastupljeno u Nacrtu zakona je multisektorsko delovanje ali i pri razradi principa tog načela napravljene se brojne greške od strane predlagača stav je većine učesnika današnje rasprave.

Zajednički imenitelj  većine primedbi izrečenih od predstavnika lokalnih samouprava na predloženi Nacrt zakona o smanjivanju rizika i upravljanja vanrednim situacijama, na današnjem skupu u Kragujevcu, može se sažeti u jednom: Nedostaje nam Zakon o civilnoj zaštiti kao krovni akt za integrisanje svih  preventivnih aktivnosti države, lokalnih samouprava, naučnih i obrazovnih ustanova, privrede, udruženja građana i medija u oblasti smanjivanja rizika i upravljanja vanrednim situacijama. A taj zakon treba, kako to reče jedan od brojnih učesnika u raspravi, da bude oslobođen policijsko-vojne doktrine iz sistema civilne zaštite a posebno preventivne komponente tog sistema.

I za kraj ne možemo a da ne primetimo uočljivo odsustvo predstavnika Ministarstva za zaštitu životne sredine na obe rasprave održane u Kragujevcu. Uočljivost njihovog odsustva pojačava činjenica da su klimatske promene uzročnik mnogih rizika i vanrednih situacija. Valjda je, kako se to moglo čuti u kuloarima oba skupa, integrativna funkcija i podrška multisektorskom postupanju u prevenciji smanjivanja rizika na lokalnom i državnom nivou, jedna od primarnih funkcija novoformiranog ministarstva.

Broj pregleda: 602

Komentari su zatvoreni.