subota, 20. juli 2019.

Kraljevo treba da definiše politiku gradnje hidroenergetskih objekata na svojoj teritoriji

Objavljeno: 21.03.2019. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je , danas , na svojoj 83 sednici ,opet , razmatralo jedan prigovor potencijalnog investitora za izgradnju mini hidro elektrane na Grajićkoj reci u selu Mlanča na obroncima Radočela i Čemerna . Ovoga puta Gradsko veće je , jednoglasno,  potvrdilo negativno Rešenje o lokacijskim uslovima  Odeljenja za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva.

Reč je o prigovoru  „ Elektorslatine “ d.o.o , preduzeća registrovanog  oktobra meseca 2018 godine, od 14.decembra 2018 godine na  negativnu Odluku o lokacijskim uslovima izdatu 12.decembra 2018 godine od strane Odeljenja za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva.

Ovaj organ je  u  svom dokumentu , pozivajući se na  objedinjene  procedure predviđene za pribavljanje mišljena  drugih nadležnih organa i institucija, negativno odgovorio potencijalnom investitoru pozivajući se na mišljenje Republičkog hidrometerološkog zavoda koji je  za priloženu hidrološku studiju rekao da je nejasna i nekompletna . Uz to u  negativnom  Rešenju o lokacijskim uslovima navedeno je i negativno mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije iz novembra 2018 godine, u kome se kaže da je planirano ili već izgrađeno još tri mini hidro elektrane na Grajićkoj reci i njenim pritokama čime je više od 50% vodotoka ove reke do njenog ušća u Studenicu izmenjeno ili se planira da to bude učinjeno uvođenjem u cevovode.

Deset sednica pre ove današnje Gradsko veće je ,postupajući kao drugostepeni organ sa osam glasova za prihvatilo prigovor potencijalnog investitora, „ Rajić energo “d.o.o iz Kragujevca  na negativno mišljenje o lokacijskim uslovima dato od  Odeljenja za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti .Ovaj investitor  je hteo da sagradi mini hidroelektarnu derivacionog tipa , sa branom „Tirolskog“ tipa ,i cevovodom koji transportuje vodu do mašinskog postrojenja, ukupno instalisane snage 984 kW na , i danas pominjanoj, Grajićkoj reci  na kojoj  Prostorni plan grada Kraljeva predviđa  gradnju akumulacije „Preprana“ kao dela budućeg sistema za vodosnabdevanje Kraljeva.

Raduje činjenica da je  Gradsko veće grada Kraljeva, promenilo  stavove o sve češćim zahtevima investitora u mhe  i   ovom , današnjom , odlukom stalo na stranu stručnih mišljenja i suprotstavilo se  neutemeljinim zahtevima investitora mini hidro elektrana derivacionog tipa.

Ohrabruje i zahtev pokrenut od Miloša Ugrenovića,člana Gradskog veća da se ovaj organ jednim generalnim  stavom lokalne samouprave , baziranim na stučnim mišljenjima nadležnih organa ,odredi prema svim budućim zahtevima potencijalnih investitora koji bi da grade mini hidro elektrane na teritoriji grada Kraljeva.

Ovaj zahtev ima puno opravdanje jer , još  2009 godine , kada je doneta prva Uredba o potsticajima za gradnju mhe,  nisu sagledane mnoge bitne činjenice a posebno  je pogrešno protumačen (i prihvaćen) Katastar mini hidroleketrana urađen još 1987 godine, na bazi vrlo površnih hidroloških i energetskih analiza i bez razmatranja ekoloških i socioloških uticaja na okruženje, koji je predvideo gradnju ovih energetskih objekata na čak 856 lokacija u Srbiji.

Prilika je da grad Kraljevo bude jedna od prvih lokalnih samouprava koja će ,poštujući struku jasnim stavom definisati koji su to tipovi hidroenergetskih  objekata štetni po životnu sredinu i ruralni razvoj a koji to nisu.

Broj pregleda: 282

Komentari su zatvoreni.