subota, 23. juni 2018.

Kraljevo na putu do svojih brendova

Slabo interesovanje opština i gradova za korišćenje solarne energije !

Objavljeno: 05.04.2017. | autor: KV Novosti -on line

Danas je, u gradskoj upravi grada Kraljeva, zamenica gradonačelnika Kraljeva Marica Mijajlović, potpisala  sporazum sa generalnim sekretarom SKGO Đorđem Staničićem i time ozvaničila početak saradnje  gradske uprave grada Kraljeva  i asocijacije lokalnih vlasti u oblasti konkurentnost , analizi komparativnih prednosti  u odabranom privrednom sektoru sa teritorije grada Kraljeva i procesu brendiranja. Ovu aktivnost SKGO sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“ koji realizuje uz podršku Vlade Švedske i u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona. Svrha ovog programa je pružanje podrške i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pristupanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i efikasnije lokalne administracije, a u skladu sa principima dobre uprave i poštovanjem rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Stalna konferencija gradova i opština  je  12. decembra 2016 godine, raspisala  konkurs  a na  ovaj javni poziv prijavilo se  65 gradova i opština. Žiri, koji su činili stručnjaci iz SKGO i Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona, kao i nezavisni eksperti, izabrao je 10 gradova i opština koji će u narednih 12 do 36 meseci dobiti podršku SKGO u jednoj od tri oblasti: zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou i prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou. Vlade Švedske  u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona je  za realizaciju ovog projekta obezbedila više od 3 miliona vera a milion i tristotine hiljada obezbedila je Stalna konferencija gradova i opština. Jedna od prvih projektnih aktivnosti projekta odobrenog Kraljevu  biće izbor privrednih delatnosti na teritoriji grada čiji će se lanci vrednosti ispitati u naredne tri godine a  ishod projekta  trebalo bi da bude  brendiranje  pojedinih  proizvoda iz privrednih delatnosti. Danas su, u odgovoru na naše pitanje,  pomenute oblasti drvoprerade i poljoprivrede ali konačna reč odbira  biće prepuštena domaćim i stranim stručnjacima angažovanim na projektu što je ispravan put.

Antrfile

Slabo interesovanje opština i gradova za korišćenje solarne energije

Odgovarajući na naše pitanje o angažmanu članica asocijacije gradova i opština  u davanju eventualnih predloga za izmenu  propisa koji onemogućavaju adekvatno korišćenje solarne energije u skladu sa potrebama lokalnih samouprava za energijom potrebnom za njihove  javne objekte  a posebno u skladu sa izuzetnim napretkom tehnologija solarnih panela što ih čini sve jeftinijim , dostupnijim i efikasnijm, generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić je izneo zabrinjavajući podatak da ,do sada, nije bilo ni jednog predloga za izmenu tih propisa pa dakle ni  prošlogodišnje Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača energije ,  koja samo  solarne i elektrane na vetar  ograničava kvotama   i to  od   2 MW za solarne elektrane na objektu pojedinačne snage veće od 30 kW do 500 kW ili  6 MW za solarne elektrane na zemlji pojedinačne snage do 500 kW.

Broj pregleda: 985

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.