nedelja, 25. avgust 2019.

IT tehnologije u funkciji efikasnijih i odgovornijih lokalnih parlamenata

Objavljeno: 07.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas , u Skupštini grada , predstavljena nova internet prezentacija Skupštine grada Kraljeva  sa posebnom stranicom „Pitajte odbornika“ koja je namenjena unapređenju dvosmerne komunikacije sa građanima . Nova zvanična internet prezentacija Skupštine grada Kraljeva rezultat je Projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ koji finansira Vlada Švajcarske a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na današnjoj prezentaciji javnosti su se obratili Nenad Marković ,predsednik Skupštine grada Kraljeva i Nenad Gršić , menadžer projekta UNDP koji je , između ostalog , rekao : „ U cilju uštede i ekonomičnosti  rada skupština opština i gradova razvijen je poseban softver za elektronski parlament koji mi besplatno prilagođavamo zainteresovanim lokalnim samoupravama .Izradom sajtova za gradove Zrenjanin i Kraljevo i opštinu Beočin uvedeni su neki novi elementi , poput ovoga na sajtu grada Kraljeva , preko koga će građani moći da postavljaju pitanja odbornicima , kao i da pristupe bazi otvorenih podataka u mašinski čitljivom formatu . Nadamo se da će svi akteri , lokalna samouprava , civilno društvo , mediji i građani što više koristiti ove alate kako bi građani bili što više uključeni u rad lokalnog parlamenta.“

U petak 8.februara u Mesnoj zajednici „Ušće“ biće održana prva sednica van sedišta Komisije za mesne zajednice , poljoprivredu i razvoj sela Skupštine grada Kraljeva , na temu subvencija i podsticaja u stočarstvu, migracija stanovništva iz sela u grad i matičenja grla stoke.Ovo je ,takođe, deo projektnih aktivnosti projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ kojim se žele podstaći odbornici u lokalnim parlamentima da ,zbog efikasnije komunikacije sa građanima,  kad god za to imaju potreba i uslova sastanke svojih radnih tela održavaju u mestima bližim građanima od postojećih sedišta lokalnih samouprava.

Na kraju današnje prezentacije Skupštini grada Kraljeva uručena je i Interaktivna tabla kao poklon od strane donatora i realizatora projekta.

Broj pregleda: 331

Komentari su zatvoreni.